Nowotwory w przebiegu chorób reumatycznych

Jerzy Świerkot 1, Aleksandra Lewandowicz-Uszyńska 2, Katarzyna Bogunia-Kubik 3
1 - Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
2 - III Katedra Pediatrii, Klinika Immunologii i Reumatologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu; Oddział Immunologii Klinicznej i Pediatrii, WSS. im. J.Gromkowskiego we Wrocławiu
3 - Laboratorium Immunogenetyki Klinicznej i Farmakogenetyki, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. L. Hirszfelda we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 1254-1260
ICID: 1079819
Article type: Review article
 
 
Pacjenci z układowymi zapalnymi chorobami reumatycznymi (takimi jak reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty trzewny, twardzina układowa, idiopatyczne miopatie zapalne, czy zespół Sjögrena) należą do grupy zwiększonego ryzyka wystąpienia chorób nowotworowych, zarówno nowotworów rozrostowe układu krwiotwórczego (chłoniaków i białaczek), jak i niehematologiczne (np. płuc, przełyku, prostaty czy jajników). Duży wpływ na zwiększone ryzyko nowotworów u pacjentów z chorobami reumatycznymi ma przebieg procesów immunologicznych (autoimmunologicznych) w organizmie chorego oraz stosowane leczenie. Ze względu na często podobne objawy ogólnoustrojowe oraz występowanie zespołów paranowotworowych bardzo istotna jest ocena zależności chorób reumatycznych i nowotworów. W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące rozwoju chorób nowotworowych wśród pacjentów ze schorzeniami reumatycznymi oraz ryzyka wystąpienia chorób nowotworowych związanego z lekami stosowanymi w chorobach reumatycznych.
DOI: 10.5604/17322693.1079819
PMID 24379265 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     nowotwory [73 powiązanych rekordów]
     choroby reumatyczne [19 powiązanych rekordów]
     cancer [741 powiązanych rekordów]
     Rheumatic Diseases [46 powiązanych rekordów]