Identyfikacja aktynobakterii środowiskowych stanowiących potencjalne zagrożenie zawodowe

Justyna Skóra 1, Bogumiła Szponar 2, Mariola Paściak 2, Beata Gutarowska 1
1 - Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii, Politechnika Łódzka
2 - Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. L. Hirszfelda we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 1222-1234
ICID: 1079001
Article type: Review article
 
 
Actinobacteria (promieniowce) wywołują wiele chorób, m.in. gruźlicę, promienicę, zakażenia układu oddechowego oraz patologiczne zmiany skórne, zaliczane są też do szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy. Wysoki poziom aktynobakterii stwierdzano na stanowiskach pracy w kompostowniach, w zakładach gospodarki odpadami, a także bibliotekach i muzeach.
Prawidłowa identyfikacja aktynobakterii wymaga zastosowania wieloetapowej diagnostyki, obejmującej badanie cech morfologicznych, fizjologicznych, biochemicznych i chemiotaksonomicznych oraz genotypowania, w tym analizę sekwencji 16S rRNA i hybrydyzację DNA-DNA. Komercyjnie dostępne zestawy diagnostyczne często nie uwzględniają wielu gatunków izolowanych ze środowiska, dlatego poleca się ich uzupełnienie analizą markerów chemiotaksonomicznych: składników peptydoglikanu, kwasów tłuszczowych, lipidów polarnych (fosfo- i glikolipidów) oraz chinonów izoprenowych.
W pracy omówiono metody izolacji i identyfikacji aktynobakterii, ze szczególnym uwzględnieniem metod chemiotaksonomicznych. Postępowanie diagnostyczne przedstawiono na przykładzie izolatów środowiskowych – szczepów pochodzących z kompostowni i biblioteki.
DOI: 10.5604/17322693.1079001
PMID 24379263 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     chemotaxonomic methods [0 powiązanych rekordów]
     Actinobacteria identification [0 powiązanych rekordów]
     biological occupational risk [0 powiązanych rekordów]
     bioaerosol [24 powiązanych rekordów]
     Actinobacteria [5 powiązanych rekordów]