Oxalobacter formigenes – charakterystyka i rola w rozwoju kamicy szczawianowo-wapniowej

Agnieszka Torzewska 1
1 - Zakład Immunobiologii Bakterii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Instytut Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii, Uniwersytet Łódzki
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 1144-1153
ICID: 1077814
Article type: Review article
 
 
Drobnoustroje są jednym z istotnych czynników mających znaczenie w powstawaniu kamicy moczowej. Podczas gdy bakterie ureolityczne i nanobakterie przyczyniają się do tworzenia kamieni to pałeczki Oxalobacter formigenes pełnią rolę ochronną przed rozwojem kamicy moczowej. Proteus mirabilis alkalizując środowisko dróg moczowych powoduje krystalizację głównie struwitu (fosforanu amonowo-magnezowego). Natomiast nanobakterie, ze względu na możliwość odkładania apatytu na powierzchni swoich komórek, były uważane za czynnik etiologiczny kamieni moczowych złożonych z fosforanów wapnia. O. formigenes stanowią naturalną mikroflorę przewodu pokarmowego ludzi i zwierząt. Są bakteriami beztlenowymi, dla których zasadniczym źródłem węgla i energii są  szczawiany. Rozkładając szczawiany oraz regulując ich transport przez nabłonek jelita drobnoustroje te pełnią rolę kontrolną nad ilością wydalanych szczawianów. Mniejsza kolonizacja jelita grubego ludzi przez O. formigenes może skutkować zwiększeniem stężenia wydalanych szczawianów (hiperoksalurią) i prowadzić m.in. do rozwoju szczawianowo-wapniowej kamicy moczowej. Ze względu na wskazany wyżej korzystny wpływ O. formigenes prowadzone są badania nad wykorzystaniem tego drobnoustroju jako bakterii probiotycznych w profilaktyce bądź leczeniu pacjentów z hiperoksalurią zarówno wtórną, jak i pierwotną. Wyniki tych badań są obiecujące, ale nadal wymagają kontynuacji. Badania te dotyczą analizy metabolizmu, jak i budowy O. formigenes oraz opracowania metody zastosowania tych bakterii lub ich enzymów odpowiedzialnych za degradację szczawianów jako środka terapeutycznego.
DOI: 10.5604/17322693.1077814
PMID 24379255 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     rozkład szczawianów [0 powiązanych rekordów]
     hiperoksaluria [1 powiązanych rekordów]
     Oxalate degradation [1 powiązanych rekordów]
     Hyperoxaluria [11 powiązanych rekordów]
     urolithiasis [77 powiązanych rekordów]
     Oxalobacter formigenes [1 powiązanych rekordów]