Płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe w raku płuca – znaczenie w diagnostyce i ocenie odpowiedzi układu odpornościowego

Iwona Osińska 1, Joanna Domagała-Kulawik 1
1 - Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii. Warszawski Uniwersytet Medyczny
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 1119-1127
ICID: 1077723
Article type: Review article
 
 
Rak płuca należy do najgroźniejszych nowotworów na świecie. Mimo postępu w leczeniu i prowadzeniu licznych badań nowotwór ten pozostaje pierwszą przyczyną zgonów na nowotwory złośliwe u obu płci, a całkowite wyleczenie nie przekracza 15%. Zalicza się go do nowotworów litych, w swoim rozwoju uruchamia mechanizmy wymykania się spod nadzoru immunologicznego. Obserwowane są np.: osłabiona i zmieniona antygenowość, osłabienie funkcji komórek prezentujących antygen, wzmożona apoptoza komórek cytotoksycznych naciekających guz, hamowanie odpowiedzi immunologicznej przez komórki regulatorowe. Rozpoznanie tych mechanizmów wydaje się podstawowe w walce z rakiem płuca. Mały odsetek guzów kwalifikujących się do resekcji sprawia, że badanie odpowiedzi immunologicznej w środowisku raka płuca jest bardzo ograniczone. Rolę tę może spełnić badanie płynu oskrzelowo-pęcherzykowego (BALF) w zakresie składu komórkowego, subpopulacji limfocytów i składu cytokin dzięki swoim właściwościom i możliwościom pobrania podczas diagnostycznego badania bronchoskopowego. BALF kwalifikuje się do badania nowoczesną metodą cytometrii przepływowej, co umożliwia precyzyjną ocenę fenotypu komórek limfoidalnych i ekspresję czynników regulatorowych na komórkach w otoczeniu guza. Dotychczasowe wyniki badań wykazały, że skład płynu z BAL zmienia się istotnie u chorych na raka płuca, ale także pod wpływem palenia papierosów, co jest z tym nowotworem nieodłącznie związane. Poza znaczeniem w ocenie zmian immunologicznych w środowisku nowotworu, BAL spełnia kryteria badania diagnostycznego w guzach rozsianych i położonych obwodowo. W artykule omówiono możliwości wykorzystania tej wystandaryzowanej metody w diagnostyce raka płuca i ocenie środowiska jego rozwoju przed podjęciem systemowego leczenia.
DOI: 10.5604/17322693.1077723
PMID 24379253 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Komórki regulatorowe [0 powiązanych rekordów]
     BAL [8 powiązanych rekordów]
     regulatory cells [0 powiązanych rekordów]
     lymphocyte [31 powiązanych rekordów]
     BAL [8 powiązanych rekordów]
     lung cancer [229 powiązanych rekordów]