Potrójnie negatywny rak piersi: molekularna charakterystyka i potencjalne strategie terapeutyczne

Maria Nowacka-Zawisza 1, Wanda Małgorzata Krajewska 1
1 - Katedra Cytobiochemii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 1090-1097
ICID: 1077713
Article type: Review article
 
 
Termin potrójnie negatywny (ujemny) rak piersi (TNBC) odnosi się do guzów, w przypadku których nie stwierdza się ekspresji receptorów estrogenów, receptora progesteronu czy receptora naskórkowego czynnika wzrostu HER2 w analizach immunohistochemicznych. TNBC stanowi 12-17% wszystkich przypadków raka piersi. Profilowanie molekularne wykazało, że potrójnie negatywny rak piersi reprezentuje heterogenny podtyp raka piersi. Pod względem histologicznym i genetycznym potrójnie negatywny rak piersi wykazuje wiele wspólnych cech z podtypem podstawowym raka piersi, jednak nie może być z nim utożsamiany. U nosicielek mutacji w genie BRCA1 rak piersi ma często charakter TNBC. Terapia hormonalna oraz terapia skierowana przeciwko HER2 nie znajdują zastosowania w leczeniu potrójnie negatywnego raka piersi. Wyniki prowadzonych analiz oraz badań klinicznych sugerują, że skutecznymi w leczeniu potrójnie negatywnego raka piersi są inhibitory polimerazy poly(ADP-rybozy), inhibitory sygnalizacji komórkowej EGFR, Hedgehog, Notch, Wnt/β-katenina, VEGF, a także inhibitory kinaz mTOR, Src, Bcl/Abr, stosowane samodzielnie lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi. W pracy przedstawiono molekularną charakterystykę oraz metody terapii celowanej podtypów potrójnie negatywnego raka piersi.
DOI: 10.5604/17322693.1077713
PMID 24379250 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     anticancer therapy [13 powiązanych rekordów]
     BRCA1/2 [1 powiązanych rekordów]
     epidermal growth factor receptor HER2 [0 powiązanych rekordów]
     progesterone receptor [24 powiązanych rekordów]
     estrogen receptors [13 powiązanych rekordów]
     triple-negative breast cancer [3 powiązanych rekordów]