Znaczenie zewnątrzkomórkowej alfa-synukleiny w molekularnych mechanizmach śmierci komórek

Anna Kaźmierczak 1, Agata Adamczyk 1, Joanna Benigna-Strosznajder 1
1 - Zakład Komórkowej Transdukcji Sygnału; Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego, Polska Akademia Nauk w Warszawie
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 1047-1057
ICID: 1074666
Article type: Review article
 
 
Niedawne badania wykazały, że zwiększone uwalnianie, oligomeryzacja i toksyczność alfa- synukleiny (ASN) leży u podstaw wielu chorób neurodegeneracyjnych, w tym choroby Parkinsona, czy Alzheimera oraz innych, ogólnie określanych mianem synukleinopatii. Udowodniono, że w patologiach tych dochodzi do nadmiernego uwalniania ASN do przestrzeni zewnątrzkomórkowej, co może mieć istotny udział w rozprzestrzenianiu się i w rozwoju nowych ognisk chorobowych w mózgu. Sekrecja ASN następuje pod wpływem działania czynników toksycznych oraz w wyniku neurodegeneracji. Zewnątrzkomórkowa ASN działa toksycznie zarówno na komórki nerwowe jak i glejowe, a mechanizm jej działania zależny jest od stężenia tego białka w przestrzeni zewnątrzkomórkowej. Egzogenna ASN powoduje m.in. aktywację receptorów błonowych, zwiększony napływ jonów wapnia do wnętrza komórki, pobudza syntezę cytokin prozapalnych oraz tlenku azotu, co w konsekwencji prowadzi do aktywacji apoptozy. Powyższe dane dają nowe spojrzenie na udział ASN w rozwoju chorób neurodegeneracyjnych, a tym samym mogą przysłużyć się w opracowaniu skuteczniejszej ich terapii.
DOI: 10.5604/17322693.1074666
PMID 24184956 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     alpha-Synuclein [94 powiązanych rekordów]
     Oxidative Stress [1738 powiązanych rekordów]
     Nitric Oxide [408 powiązanych rekordów]
     neurodegeneration [50 powiązanych rekordów]
     Parkinson’s disease [106 powiązanych rekordów]
     Alzheimer’s Disease [161 powiązanych rekordów]