Wieloetapowy proces dojrzewania receptora Toll-podobnego 9

Joanna Zyzak 1, Janusz Matuszyk 2, Jakub Siednienko 3
1 - Laboratorium Białek Sygnałowych, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. L. Hirszfelda we Wrocł
2 - Laboratorium Białek Sygnałowych, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. L. Hirszfelda we Wrocławiu
3 - Laboratorium Białek Sygnałowych, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. L. Hirszfelda we Wrocławiu; Wrocławskie Centrum Badań EIT+
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 1034-1046
ICID: 1074013
Article type: Review article
 
 
Receptory Toll-podobne są jednymi z ważniejszych elementów nieswoistej odpowiedzi odpornościowej. Wiążąc struktury stanowiące wzorce molekularne związane z patogenami, aktywują szlaki sygnałowe prowadzące do indukcji ekspresji, m.in. cytokin prozapalnych czy interferonów. Wśród TLR wyróżnić można dwie grupy receptorów: umiejscowione w błonie komórkowej lub w endosomach. Receptory TLR występujące w endosomach są odpowiedzialne za rozpoznawanie kwasów nukleinowych. Należy do nich m.in. TLR9 wiążący fragmenty DNA bogate w niemetylowane dinukleotydy cytozyno-guaninowe (CpG). Prawidłowe rozpoznanie liganda przez TLR9 zależy od zakotwiczenia receptora w odpowiednich strukturach subkomórkowych i powstania jego dojrzałej postaci. Transport TLR9 do endosomu jest determinowany przez transmembranowe białko opiekuńcze UNC93B1 oraz białka adaptorowe klatryny: AP-2 i AP-3. Receptor obecny w endosomie podlega obróbce proteolitycznej, w którą zaangażowane są endopeptydaza AEP i katepsyny. Tylko dojrzała postać TLR9, umiejscowiona w endosomie, jest zdolna do przekazania sygnału od CpG. Związanie liganda umożliwia rekrutację białka adaptorowego MyD88 i transdukcję sygnału na jednej z dwóch ścieżek: prowadzącej do aktywacji czynników transkrypcyjnych IRF7 lub NF-κB. Syntetyczne ligandy receptora TLR9 występują w dwóch podstawowych formach, uwarunkowanych sekwencją nukleotydową, w formie multimetrycznej – CpG-A oraz monomerycznej – CpG-B. Związanie CpG-A przez receptor prowadzi do fosforylacji IRF7 i indukcji ekspresji interferonów typu I. CpG-B natomiast uruchamia zależne od NF-κB wytwarzanie cytokin prozapalnych, takich jak TNF-α czy IL-6.
DOI: 10.5604/17322693.1074013
PMID 24184955 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Toll-Like Receptors [146 powiązanych rekordów]
     TLR9 [2 powiązanych rekordów]
     UNC93B1 [0 powiązanych rekordów]
     AEP, AP-2 [0 powiązanych rekordów]
     AP-3 [0 powiązanych rekordów]
     cpg [0 powiązanych rekordów]
     cathepsins [0 powiązanych rekordów]
     TLR maturation [0 powiązanych rekordów]