Rola sfingolipidów w wybranych chorobach układu krążenia

Krzysztof Kurek 1, Dominika M. Piotrowska 2, Patrycja Wiesiołek-Kurek 1, Anna Chabowska 3, Bartłomiej Łukaszuk 1, Małgorzata Żendzian-Piotrowska 1
1 - Zakład Fizjologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
2 - Zakład Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
3 - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 1018-1026
ICID: 1068694
Article type: Review article
 
 
Bioaktywne sfingolipidy uczestniczą w regulacji wielu procesów, zachodzących w komórce, takich jak jej różnicowanie, proliferacja czy programowana śmierć. Metabolizm sfingolipidów w sercu jest regulowany przez wysiłek fizyczny oraz grupę receptorów PPAR. Wykazano, że ceramid, główny wtórny przekaźnik sfingomielinowego szlaku transmisji sygnałów, odgrywa rolę w rozwoju dysfunkcji serca w przebiegu zespołu poreperfuzyjnego. Przeciwnie, metabolit ceramidu sfingozyno-1-fosforan działa kardioprotekcyjnie i ochrania kardiomiocyty przed uszkodzeniem w przebiegu powyższego zespołu. Substancje farmakologiczne, regulujące metabolizm sfingolipidów, mogą być potencjalnie wykorzystane w terapii niektórych chorób układu krążenia. W pracy omówiono role sfingolipidów w układzie krwionośnym.
DOI: 10.5604/17322693.1068694
PMID 24088546 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     sphingomyelin signaling pathway [1 powiązanych rekordów]
     cardioprotection [20 powiązanych rekordów]
     sphingosine- 1- phosphate [0 powiązanych rekordów]
     Cardiovascular Diseases [271 powiązanych rekordów]
     ceramide [8 powiązanych rekordów]