Rola szlaków sygnałowych TGF-β w nowotworach

Beata Talar 1, Małgorzata Czyż 1
1 - Zakład Biologii Molekularnej Nowotworów, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 1008-1017
ICID: 1068073
Article type: Review article
 
 
Cytokina TGF-β wpływa na wzrost i różnicowanie wielu typów komórek oraz homeostazę tkankową. Ponadto, białko to pełni główną rolę w patogenezie licznych chorób. Szlaki sygnałowe indukowane w komórkach nowotworowych przez ligandy należące do rodziny TGF-β mogą powodować hamowanie bądź progresję kancerogenezy w zależności od stadium choroby i typu nowotworu. W komórkach prawidłowych oraz we wczesnych etapach transformacji nowotworowej ligandy TGF-β pobudzają szlaki sygnałowe prowadzące do ekspresji genów zaangażowanych w hamowanie proliferacji, stymulację różnicowania się komórek, indukcję apoptozy bądź autofagii, eliminację stanów zapalnych i supresję angiogenezy. W zaawansowanym stadium choroby nowotworowej TGF-β pełni rolę promotora tworzenia przerzutów poprzez modulowanie mikrośrodowiska i macierzy zewnątrzkomórkowej, indukowanie syntezy chemokin i wyciszanie odpowiedzi immunologicznej oraz udział w przejściu nabłonkowo-mezenchymalnym (EMT). Szlaki sygnałowe stymulowane przez TGF-β oddziałują również na populację o cechach nowotworowych komórek macierzystych. Plejotropowa funkcja TGF-β w rozwoju nowotworów jest wynikiem współdziałania tej cytokiny z różnymi szlakami sygnałowymi, m.in.: Hedgehog, WNT, PI3K-AKT, NOTCH, INF-γ, TNF-α, RAS-ERK.
DOI: 10.5604/17322693.1068073
PMID 24088545 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     nowotworowe komórki macierzyste [3 powiązanych rekordów]
     cancer stem cells [20 powiązanych rekordów]
     EMT [3 powiązanych rekordów]
     Smad [6 powiązanych rekordów]
     TGF-β [18 powiązanych rekordów]