Komórki macierzyste i progenitorowe w biostrukturze ścian naczyń krwionośnych

Krzysztof Korta 1, Piotr Kupczyk 2, Jan Skóra 1, Artur Pupka 1, Paweł Zejler 3, Marcin Hołysz 4, Mariusz Gajda 5, Beata Nowakowska 2, Piotr Barć 1, Andrzej T. Dorobisz 1, Tomasz Dawiskiba 1, Piotr Szyber 1, Julia Bar 4
1 - Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
2 - Laboratorium Immunogenetyki i Immunologii Tkankowej, Zakład Immunologii Klinicznej, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu
3 - Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyń z Pododdziałem Urazów Wielonarządowych, Wojewódzki Szpital Scpecjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
4 - Zakład Biochemii I Biologii Molekularnej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
5 - Zakład Histologii , Collegium Medicum, Uniwersytet Jagieloński w Krakowie
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 982-995
ICID: 1067258
Article type: Review article
 
 
Rozwój układów naczyniowego i hematopoetycznego w czasie organogenezy odbywa się jednocześnie. Podczas waskulogenezy, część komórek nie podlega procesowi różnicowania się, a pozostaje na bardzo wczesnym etapie „zakotwiczona” w strukturach tkankowych, określanych jako nisze tkankowe komórek macierzystych i progenitorowych. Obecność naczyń krwionośnych w obrębie niszy tkankowych jest cechą charakterystyczną, która pozwala na identyfikację niszy, a także zapewnia jej funkcjonowanie. Wchodzące w skład biostruktury ściany naczyń żylnych i tętniczych tunica: intima, media i adventitia przez długi czas były definiowane, jako mechaniczne bariery oddzielające światło naczynia od lokalnego środowiska tkankowego. Badania z zakresu biologii naczyń z ostatniego okresu wykazały, że ściana naczynia jest dynamiczną biostrukturą, która zawiera w komórki macierzyste, opisywane jako rezydentne/spoczynkowe macierzyste i progenitorowe komórki ścian naczyń krwionośnych (VW-SC/PC). Różne obszary naczynia zawierają heterogenne populacje komórek WV-SC/PC, a najważniejsze z nich opisywane są jako strefy: okołosródbłonkowa i waskulogenna. Liczne doświadczenia prowadzone in vitro i in vivo wskazują, że aktywność komórek macierzystych nie jest ograniczona wyłącznie do organogenezy, ale przejawia się w okresie postnatalnym, gdzie odpowiada za homeostazę, przebudowę oraz regenerację ściany naczynia. Uważa się również, że komórki WV-SC/PC mogą być zaangażowane w progresję i rozwój chorób naczyniowych np. tworzenie neointima.
W pracy podsumowano wiadomości o fenotypie komórek mezenchymalnych i progenitorowych, rozmieszczeniu i biologicznych właściwościach VW-SC/PC w tunica: intima, media i adventitia. Uważa się, że w niedalekiej perspektywie nisze z komórkami VW-SC/PC mogą się stać źródłem pozyskiwania komórek macierzystych i progenitorowych do wykorzystania w naczyniowej bioinżynierii tkankowej, jako alternatywa wobec tradycyjnych metod rewaskularyzacyjnych.
DOI: 10.5604/17322693.1067258
PMID 24088542 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     endothelial progenitor cell [2 powiązanych rekordów]
     stem cell niches [0 powiązanych rekordów]
     Mesenchymal stem cell [23 powiązanych rekordów]
     adventitia [0 powiązanych rekordów]
     media [183 powiązanych rekordów]
     tunica: intima [0 powiązanych rekordów]
     tissue bioengineering [0 powiązanych rekordów]
     vessel wall-stem cell/progenitor cell [0 powiązanych rekordów]