Morfologiczne i molekularne podstawy rozwoju serca

Joanna Kobylińska 1, Wojciech Dworzański 1, Monika Cendrowska-Pinkosz 1, Anna Dworzańska 1, Teresa Hermanowicz-Dryka 1, Joanna Kiszka 2, Elżbieta Starosławska 2, Franciszek Burdan 3
1 - Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2 - Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie
3 - Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 950-957
ICID: 1066060
Article type: Review article
 
 
Serce jest narządem pochodzenia mezodermalnego, którego rozwój regulowany jest przez wiele genów. Początkowo najważniejsze znaczenie ma ekspresja genów: Nkx2.5, CR1, pitx2, anf i mhc2a, które wpływają na różnicowanie kardiomiocytów. W późniejszej fazie zaobserwowano aktywację m.in. mhc2b, pitx2c, mesp1, pcmf1, vmhc, xin, mcl2v, mlc2a, mlc2a, mef2, hHAND i eHAND. Ekspresja genów regulowana jest przez wiele molekuł, w tym czynniki transkrypcyjne (XIN, GATA, MEF, Tbx5, Baf60c, PECAM, tie-2, MEF2) i wzrostowe (VEGF, FGF, PDGF), a także białka (m.in. Dickkopf-1, cerberus, cytoaktyny, fibryliny 2, nodal, trombomoduliny, Wnt, białek morfogenetycznych kości – BMP2, BMP4, BMP5, BMP7) oraz inne substancje np. kwas foliowy i retinowy. Najważniejszymi okresami organogenezy serca jest powstanie pól sercotwórczych, różnicowanie jam serca oraz ich podział i wykształcenie zastawek. Zaburzenie jakiegokolwiek etapu organogenezy może prowadzić do wad wrodzonych, które indukują zarówno czynniki genetyczne, epigenetyczne jak i środowiskowe. Najczęściej występujące wady wrodzone serca to zwężenie aorty i tętnicy płucnej, dwupłatkowa zastawka aorty, ubytek przegrody międzykomorowej i międzyprzedsionkowej, przetrwały przewód tętniczy Botalla, przełożenie wielkich naczyń, zarośnięcie zastawki trójdzielnej, wspólny pień tętniczy, choroba Eisenmengera, zespół hipoplazji lewego serca, a także zespoły Lutembachera, Cantrella, Ebsteina i Shonea oraz trylogia, tetralogia i pentalogia Fallota.
DOI: 10.5604/17322693.1066060
PMID 24088538 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     rozwój serca [0 powiązanych rekordów]
     serce [20 powiązanych rekordów]
     congenital malformation [17 powiązanych rekordów]
     Cardiac development [0 powiązanych rekordów]
     Heart [207 powiązanych rekordów]