Fizjologiczne i patologiczne znaczenie gangliozydów

Lucyna Mrówczyńska 1, Włodzimierz Mrówczyński 2
1 - Zakład Biologii Komórki, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
2 - Zakład Neurobiologii, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 938-949
ICID: 1066059
Article type: Review article
 
 
Gangliozydy to grupa glikosfingolipidów zawierających co najmniej jedną cząsteczkę kwasu sjalowego. Lipidy te są strukturalnym i funkcjonalnym komponentem egzoplazmatycznej warstwy błony komórkowej, zwłaszcza komórek nerwowych. Wraz z cholesterolem i sfingomieliną gangliozydy tworzą tratwy lipidowe, w których występują swoiste białka zaangażowane w regulację istotnych procesów komórkowych, takich jak przenoszenie sygnałów przez błonę, wzrost i różnicowanie. Zmiany profilu błonowego gangliozydów powodują zaburzenia funkcji komórki i przyczyniają się do powstania licznych chorób, w tym neurodegeneracyjnych. Wiele schorzeń układu nerwowego można diagnozować na podstawie analizy składu jakościowego i ilościowego gangliozydów obecnych w surowicy i/lub skierowanych przeciwko nim przeciwciał. Z kolei terapie oparte na suplementacji egzogennymi gangliozydami przywracają właściwy profil tych lipidów w błonie komórkowej i łagodzą objawy chorobowe.
DOI: 10.5604/17322693.1066059
PMID 24088537 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Neurodegenerative Diseases [31 powiązanych rekordów]
     Nervous System [44 powiązanych rekordów]
     neurolemma [0 powiązanych rekordów]
     lipid rafts [2 powiązanych rekordów]
     Gangliosides [7 powiązanych rekordów]