Nowy sposób indukcji hiperemii wieńcowej

Konrad Tkaczewski 1, Mirosław Dziuk 2, Janusz Kocki 3, Roman Pińkowski 4
1 - Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
2 - Zakład Medycyny Nuklearnej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
3 - Zakład Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
4 - Beckman Coulter Polska w Warszawie
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 933-937
ICID: 1066058
Article type: Review article
 
 
Koronarografia i pomiar cząstkowej rezerwy przepływu wieńcowego (FFR) służą do anatomicznej i czynnościowej oceny zwężeń w tętnicach wieńcowych. Prawidłowy pomiar FFR krytycznie zależy od uzyskania maksymalnego przekrwienia wieńcowego. Stosowane w tym celu adenozyna i papaweryna mają ugruntowaną i dobrze udokumentowaną pozycję, ale ich działanie, a także sposoby podawania, mają pewne ograniczenia. Dlatego wciąż poszukiwane są jeszcze lepsze środki do indukcji hiperemii. Aktualnie najwięcej cech leku ‹idealnego› wydaje się mieć regadenoson, selektywny agonista receptora adenozynowego A2A.
DOI: 10.5604/17322693.1066058
PMID 24088536 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     receptor agonist [0 powiązanych rekordów]
     selective adenosine A2A [0 powiązanych rekordów]
     FFR [0 powiązanych rekordów]
     fractional flow reserve [6 powiązanych rekordów]
     regadenoson [0 powiązanych rekordów]
     Papaverine [4 powiązanych rekordów]
     Adenosine [61 powiązanych rekordów]
     hyperaemia [0 powiązanych rekordów]