Dehydrogenaza alkoholowa – znaczenie fizjologiczne i diagnostyczne

Magdalena Łaniewska-Dunaj 1, Wojciech Jelski 1, Maciej Szmitkowski 1
1 - Zakład Diagnostyki Biochemicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 901-907
ICID: 1064330
Article type: Review article
 
 
Dehydrogenaza alkoholowa (ADH) jest polimorficznym enzymem, występującym w postaci kilkunastu izoenzymów podzielonych na kilka klas, umiejscowionych w różnych narządach. ADH odgrywa znaczącą rolę w metabolizmie wielu ważnych biologicznie substancji, katalizując reakcję utleniania lub redukcji wielu różnorodnych substratów. Najlepiej scharakteryzowaną funkcją ADH jest ochronne działanie przed alkoholem i innymi egzogennymi ksenobiotykami oraz produktami peroksydacji lipidów. Izoenzymy dehydrogenazy alkoholowej uczestniczą także w metabolizmie retinolu i serotoniny. Całkowita aktywność dehydrogenazy alkoholowej jest znacząco wyższa w tkance nowotworowej w porównaniu z tkanką zdrową tych narządów (np. wątroby, żołądka, jelita grubego). Zmiany aktywności poszczególnych izoenzymów ADH w surowicy pacjentów z różnymi nowotworami (szczególnie układu pokarmowego), wydają się mieć związek z ich uwalnianiem z komórek nowotworowych i mogą znaleźć zastosowanie w diagnostyce tych nowotworów. Izoenzymy ADH obecne w surowicy mogą wskazywać na lokalizację nowotworu. Dehydrogenaza alkoholowa może również odgrywać potencjalną rolę jako marker nienowotworowych chorób wątroby (np. wirusowe zapalenie wątroby, niealkoholowa marskość wątroby).
DOI: 10.5604/17322693.1064330
PMID 24018456 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     diagnostyka laboratoryjna [2 powiązanych rekordów]
     laboratory diagnostics [4 powiązanych rekordów]
     Alcohol Dehydrogenase [10 powiązanych rekordów]