Histamina w regulacji procesów przebudowy kości

Marek Wiercigroch 1, Joanna Folwarczna 1
1 - Katedra i Zakład Farmakologii, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 887-895
ICID: 1064029
Article type: Review article
 
 
Przebudowa kości podlega regulacji autokrynnej, parakrynnej, endokrynnej oraz przez ośrodkowy układ nerwowy. Jednym z potencjalnych endogennych czynników wpływających na przebudowę kości jest histamina, amina endogenna pełniąca rolę mediatora reakcji alergicznych, neuroprzekaźnika, a także pobudzająca wydzielanie kwasu żołądkowego. W lecznictwie powszechnie stosuje się antagonistów receptora H1 w leczeniu chorób alergicznych, antagonistów receptora H2 w chorobie wrzodowej, a także betahistynę (antagonistę receptora H3 i agonistę receptora H1) w chorobie Ménière’a. Nadmierne wydzielanie histaminy w mastocytozie i w schorzeniach alergicznych może sprzyjać rozwojowi osteoporozy. Dotychczasowe kliniczne i populacyjne badania wpływu antagonistów receptorów histaminowych na układ kostny nie dostarczyły jednoznacznych wyników. W komórkach kostnych (w osteoblastach i osteoklastach) wykryto ekspresję mRNA receptorów histaminowych. W prekursorach osteoklastów wykazano syntezę histaminy. Histamina nasila resorpcję kości zarówno przez oddziaływanie bezpośrednie na prekursory osteoklastów i osteoklasty, jak i pośrednie przez nasilenie wytwarzania RANKL w osteoblastach. W badaniach eksperymentalnych prowadzonych in vivo, antagoniści receptorów H1 i H2 wykazywali działanie ochronne na tkankę kostną, jednak nie we wszystkich zastosowanych modelach doświadczalnych. W pracy omówiono dotychczas przeprowadzone badania in vitro i in vivo, dotyczące wpływu histaminy i leków modyfikujących jej oddziaływania na układ kostny.
DOI: 10.5604/17322693.1064029
PMID 24018454 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Osteoclasts [16 powiązanych rekordów]
     Osteoblasts [38 powiązanych rekordów]
     bone [116 powiązanych rekordów]
     histamine receptor antagonists [0 powiązanych rekordów]
     histamine receptors [4 powiązanych rekordów]
     Histamine [86 powiązanych rekordów]