Trójtlenek arsenu: wpływ na procesy wzrostu i różnicowania komórek nowotworowych oraz możliwe zastosowanie w terapii choroby nowotworowej

Ewelina Hoffman 1, Wojciech P. Mielicki 1
1 - Zakład Biochemii Farmaceutycznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 817-827
ICID: 1061640
Article type: Review article
 
 
Trójtlenek arsenu (arszenik, As2O3) został niedawno zidentyfikowany jako skuteczny lek w terapii
różnych typów nowotworów. Jest on użytecznym środkiem farmakologicznym w leczeniu ostrej białaczki promielocytowej (APL), zwłaszcza opornej na konwencjonalną chemioterapię kwasem retinolowym (ATRA). Co więcej, dane laboratoryjne wskazują, że arszenik wykazuje aktywność w stosunku do komórek nowotworów litych. Mechanizm działania trójtlenku arsenu nie został w pełni poznany. As2O3 w dużych dawkach wywołuje apoptozę, podczas gdy mniejsze stężenia inicjują częściowe różnicowanie komórek. As2O3 angażuje mitochondria komórki prowadząc ją do apoptozy, a także moduluje aktywność kinazy JNK, glutationu, kaspaz, czynnika jądrowego NF-ĸB czy białek pro- i antyapoptycznych. W pracy omówiono stan wiedzy na temat wpływu trójtlenku arsenu na komórki nowotworowe.
DOI: 10.5604/17322693.1061640
PMID 24018447 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     kinase JNK [0 powiązanych rekordów]
     Glutathione [151 powiązanych rekordów]
     Apoptosis [2607 powiązanych rekordów]
     Arsenic trioxide [31 powiązanych rekordów]