Właściwości i różnorodność funkcjonalna dehydrogenazy aldehydu 3-fosfoglicerynowego

Aleksandra Rodacka 1
1 - Zakład Radiobiologii, Katedra Biofizyki Molekularnej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 775-789
ICID: 1061630
Article type: Review article
 
 
Dehydrogenaza aldehydu 3-fosfoglicerynowego (GAPDH) przez wiele lat uważana była za mało
interesujące, klasyczne białko szlaku glikolitycznego. Wykorzystywano ją głównie jako modelowe
białko do badania struktury oraz mechanizmów enzymatycznych. Ostatnie badania dowodzą,
że w komórkach ssaków GAPDH pełni wiele różnorodnych funkcji niezwiązanych z funkcją
glikolityczną. Enzym ten jest szczególnym przykładem białka wielozadaniowego (moonlighting
protein). Dehydrogenaza uczestniczy w fuzji błon komórkowych, powstawaniu cytoszkieletu,
transporcie pęcherzykowym, utrzymaniu integralności DNA. Najnowsze badania wskazują na
bezpośrednie zaangażowanie enzymu w transkrypcję, potranskrypcyjną regulację ekspresji genów,
utrzymaniu struktury chromatyny. Ponadto inne badania wskazują na udział GAPDH w apoptozie
oraz w chorobach neurodegeneracyjnych związanych z wiekiem np. w chorobie Alzheimera,
Parkinsona i Huntingtona. W pracy omówiono strukturę i umiejscowienie GAPDH w komórce,
a także najnowsze doniesienia dotyczące wielofunkcyjnych właściwości enzymu.
DOI: 10.5604/17322693.1061630
PMID 24018444 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     neurodegenerative disease [13 powiązanych rekordów]
     Apoptosis [2607 powiązanych rekordów]
     Oxidative Stress [1738 powiązanych rekordów]
     regulation of gene expression [3 powiązanych rekordów]
     multifunctional protein [1 powiązanych rekordów]
     glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase [1 powiązanych rekordów]
     gapdh [3 powiązanych rekordów]