Inhibitory deacetylaz histonów – mechanizmy działania na poziomie molekularnym i zastosowania kliniczne

Aneta Grabarska 1, Magdalena Dmoszyńska-Graniczka 1, Ewa Nowosadzka 1, Andrzej Stepulak 2
1 - Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2 - Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; Oddział Otolaryngologii Szpitala MSW w Lublinie
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 722-735
ICID: 1061381
Article type: Review article
 
 
Deacetylazy histonów odgrywają znaczącą rolę w epigenetycznej regulacji ekspresji genów związanej z patogenezą nowotworów. Inhibitory deacetylaz histonów (HDI) rozważane są jako leki przeciwnowotworowe nowej generacji, indukujące wzmożoną acetylację histonów. Związki te modulują strukturę chromatyny, co prowadzi do zmian w ekspresji dużej liczby genów mających wpływ na szlaki sygnałowe, hamowanie przebiegu cyklu komórkowego oraz angiogenezy, czy indukcji apoptozy w komórkach nowotworowych. Obecnie wiele rodzajów HDI jest na etapie badań klinicznych w monoterapii lub w połączeniu z innymi cytostatykami. Dotąd ponad 15 związków o charakterze HDI zaakceptowano jako potencjalne leki przeciwnowotworowe. W pracy przedstawiono mechanizmy działania HDI na poziomie molekularnym i podsumowano przeprowadzone badania kliniczne dotyczące najbardziej obiecujących HDI w terapii pacjentów leczonych z powodu nowotworów pochodzenia hematologicznego oraz guzów litych.
DOI: 10.5604/17322693.1061381
PMID 24018438 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Clinical Trials [592 powiązanych rekordów]
     angiogenesis [229 powiązanych rekordów]
     Apoptosis [2607 powiązanych rekordów]
     Cell Cycle [562 powiązanych rekordów]
     Histone Deacetylase Inhibitors [6 powiązanych rekordów]