Nowe cytochromy P450 jako biomarkery i potencjalne cele oddziaływania w chemioprewencji i terapii nowotworów

Hanna Szaefer 1, Michał Cichocki 1, Aleksandra Majchrzak-Celińska 1
1 - Katedra Biochemii Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 709-718
ICID: 1061339
Article type: Review article
 
 
Cytochromy P450 (P450) stanowią wielogenową rodzinę enzymów katalizujących metabolizm tlenowy wielu ksenobiotyków, w tym leków przeciwnowotworowych oraz związków endogennych. Poszczególne izoformy cytochromu P450 występują na zróżnicowanym poziomie w różnych typach tkanek i komórek, a ekspresja ich genów i w konsekwencji ostateczna aktywność podlega selektywnej regulacji. Dodatkowo wykazano zróżnicowaną ekspresję genów niektórych izoform P450 w komórkach nowotworowych w porównaniu z komórkami prawidłowymi. Stwarza to możliwość wykorzystania tych izoenzymów jako markerów procesu nowotworowego. W artykule omówiono charakterystykę i funkcję pięciu izoform cytochromu P450: P450 1B1, P450 2W1, P450 2S1, P450 2R1, P450 2U1, mogących stanowić potencjalne cele oddziaływania strategii terapeutycznych i prewencyjnych. Wybrano powyższe izoformy, gdyż poziom ich ekspresji w tkankach nowotworowych zdecydowanie przewyższa obserwowany w tkankach prawidłowych.
DOI: 10.5604/17322693.1061339
PMID 24018436 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Chemoprevention [116 powiązanych rekordów]
     human cancers [0 powiązanych rekordów]
     P450 isoenzymes [0 powiązanych rekordów]
     Cytochrome P450 [40 powiązanych rekordów]