Farmakoterapia choroby Parkinsona: postęp czy regres?

Karolina Pytka 1, Małgorzata Zygmunt 2, Barbara Filipek 1
1 - Katedra Farmakodynamiki Wydział Farmaceutyczny UJ CM Kraków
2 - Zakład Wstępnych Badań Farmakologicznych Katedry Farmakodynamiki Wydział Farmaceutyczny UJ CM Kraków
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 700-708
ICID: 1059684
Article type: Review article
 
 
Choroba Parkinsona (PD) jest przewlekłą, postępującą chorobą ośrodkowego układu nerwowego
(OUN), charakteryzującą się powolnym zanikiem neuronów dopaminergicznych w istocie
czarnej, prowadzącym do znacznego spadku poziomu dopaminy (DA) w prążkowiu. Obecnie
stosowane leki, takie jak lewodopa (L-DOPA), amantadyna, agoniści receptorów dopaminowych
(D) czy leki cholinolityczne nie są wystarczająco skuteczne, a przy tym nie likwidują przyczyn
choroby. W wielu ośrodkach naukowych prowadzone są badania nad nowymi postaciami
obecnie stosowanych leków (np. Duodopa, XP21279, IPX066), nowymi lekami ze znanych
już grup (np. safinamid), lekami zmniejszającymi działania niepożądane po L-DOPIE (np.
AFQ056, fipamezol) czy wreszcie związkami o nowym mechanizmie działania (np. PMY50028,
antagoniści receptorów A2A). Wiele doniesień naukowych wskazuje na istotną rolę receptorów
A2A w regulacji czynności ośrodkowego układu ruchowego, dlatego podjęto badania
nad selektywnymi antagonistami tych receptorów (np. istradefyllina, preladenant, SYN115)
i ich potencjalnym zastosowaniem w PD. Badania kliniczne antagonistów receptorów A2A,
wykazały, że związki z tej grupy skracają czas okresów off, nie nasilając dyskinez u pacjentów
z PD. Trwają także prace nad nowymi sposobami leczenia, np. terapia genowa. Przeprowadzane
są próby zastosowania wektorów wirusowych AAV-2, które będą w stanie wprowadzać
do komórek nerwowych wiele różnych genów, w tym gen dekarboksylazy glutaminianowej
(GAD), neurturyny (NTN) czy dekarboksylazy L-aminokwasów aromatycznych. Wyniki badań
fazy I i II przemawiają za kliniczną skutecznością tej metody leczenia, lecz metoda ta wymaga
dalszych badań. Przeprowadzona analiza potencjalnych przyszłych terapii choroby Parkinsona,
sugeruje pewien postęp w tej dziedzinie.
DOI: 10.5604/17322693.1059684
PMID 24018435 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Gene Therapy [650 powiązanych rekordów]
     A2A receptor antagonists [0 powiązanych rekordów]
     Antiparkinsonian drugs [1 powiązanych rekordów]
     Parkinson’s disease [106 powiązanych rekordów]