Znaczenie diagnostyczne nowego markera KIM-1 w uszkodzeniach nerek

Zofia Marchewka 1, Joanna Płonka 1
1 - Pracownia Markerów Nefrotoksyczności Środowiskowej, Katedra i Zakład Toksykologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 695-699
ICID: 1059673
Article type: Review article
 
 
Rozwijające się lawinowo w ostatnich latach badania naukowe, wyłaniają nowe markery do oceny nieuchwytnego dotychczas okresu choroby przed ujawnieniem się jej skutków klinicznych.Dzięki badaniom eksperymentalnym przeprowadzonym na zwierzętach oraz z zastosowaniem linii komórkowych kanalika proksymalnego wykryto geny, które ulegają wczesnej indukcji po niedotlenieniu [1].
Produkty białkowe tych genów mogą być przydatne jako markery diagnozowania niewydolności nerek, a jednym z takich produktów indukcji genowej jest KIM-1 (kindey injury molekule-1). W pracy przedstawiono dane na temat budowy, funkcji biologicznej i znaczenia określania stężeń KIM-1 w diagnostyce uszkodzeń toksycznych oraz polekowych.
DOI: 10.5604/17322693.1059673
PMID 24018434 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     urinary markers [0 powiązanych rekordów]
     acute renal failure [72 powiązanych rekordów]
     kidney injury molecule-1 [4 powiązanych rekordów]