Komórki Schwanna w terapii uszkodzeń rdzenia kręgowego

Izabella Woszczycka-Korczyńska 1, Edyta Olakowska 1, Wiesław Marcol 1, Joanna Lewin-Kowalik 1, Halina Jędrzejowska-Szypułka 1
1 - Katedra i Zakład Fizjologii Śląski Uniwersytet Medyczny
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 680-689
ICID: 1059602
Article type: Review article
 
 
Komórki Schwanna (KS) wykazują szczególną aktywność w procesie naprawy układu nerwowego po jego uszkodzeniu ze względu na swoje zdolności do różnicowania, migrowania, proliferacji oraz mielinizacji aksonów. Zwiększają one również wytwarzanie licznych czynników neurotroficznych i stwarzają odpowiednie środowisko dla regenerujących aksonów. Eksperymenty przeprowadzone z zastosowaniem KS w przeszczepach nerwów wykazały, że błona podstawna tych komórek zawierająca molekuły adhezyjne jest atrakcyjnym materiałem do tworzenia protez nerwowych, ułatwiających wzrost aksonom. Ponadto KS wytwarzając stabilną mielinę przywracają prawidłową czynność neuronu. W modelach zwierzęcych zaczęto stosować przeszczepy KS w uszkodzeniach mieliny w stwardnieniu rozsianym, chorobie Parkinsona oraz urazach mózgu i rdzenia kręgowego. Ponieważ wszczepione KS nie mają zdolności migracji w obrębie prawidłowego układu nerwowego w wielu eksperymentach stosowano KS pochodzące z embrionów szczurzych. Komórki te migrowały przez prawidłową tkankę nerwową, ich przeżycie było dłuższe, a wytworzona mielina nie ulegała uszkodzeniu w przebiegu stwardnienia rozsianego. Zaobserwowano także szybki powrót czynności motorycznych uszkodzonych aksonów rdzenia kręgowego szczura po wszczepieniu KS pochodzących z komórek prekursorowych, które zawierają fenotyp charakterystyczny dla KS. Wielu badaczy wskazuje jednak na wczesną apoptozę przeszczepionych komórek, dlatego tez istnieje konieczność stworzenia nowych metod poprawiających przeżycie KS w celu zastosowania ich w naprawie uszkodzeń rdzenia kręgowego.
DOI: 10.5604/17322693.1059602
PMID 24018432 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     neurotrophins [9 powiązanych rekordów]
     spinal cord injury [104 powiązanych rekordów]
     Regeneration [327 powiązanych rekordów]
     Schwann Cells [16 powiązanych rekordów]