Synteza białek w bezjądrzastych płytkach krwi

Michał Bijak 1, Joanna Saluk 1, Michał Błażej Ponczek Ponczek 1, Paweł Nowak 1, Barbara Wachowicz 1
1 - Katedra Biochemii Ogólnej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 672-679
ICID: 1059587
Article type: Review article
 
 
Płytki krwi są najmniejszymi, pozbawionymi jądra komórkami krwi, które odgrywają główną rolę w utrzymaniu prawidłowej hemostazy. W organizmie człowieka każdego dnia wytworzonych zostaje około 1x1011 płytek krwi, które powstają w wyniku złożonych procesów różnicowania, dojrzewania i fragmentacji megakariocytów. Badania przeprowadzone ponad 4 dekady temu wykazały, że krążące w krwiobiegu dojrzałe płytki krwi są zdolne do syntezy białek. Ostatnie badania potwierdzają syntezę białek przez bezjądrzaste płytki krwi w odpowiedzi na aktywację. Ponadto, synteza białek powoduje zmianę fenotypu i wpływa na funkcję płytek krwi. Płytki krwi syntetyzują wiele białek zaangażowanych w proces hemostazy (COX, αIIbβ3, TF PAI-1, factor XI, protein C inhibitor) i w stan zapalny (IL-1β, CCL5/RANTES). Mimo braku jądra komórkowego płytki zawierają stabilne transkrypty mRNA o długiej żywotności skorelowanej z czasem życia płytki. Płytki krwi wykazują również ekspresję dwóch głównych regulatorów translacji eIF4E i eIF-2α, a także mają różnorodne cząsteczki miRNA odpowiedzialne za regulację translacji. W pracy omówiono badania nad syntezą białek przez płytki krwi i molekularne mechanizmy syntezy białek w aktywowanych płytkach (a także syntezę najważniejszych białek płytek krwi).
DOI: 10.5604/17322693.1059587
PMID 24018431 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     translation regulation [0 powiązanych rekordów]
     translation [151 powiązanych rekordów]
     protein synthesis [6 powiązanych rekordów]
     Blood Platelets [67 powiązanych rekordów]