Cukrzyca typu 2 a choroba Alzheimera – jedna czy dwie choroby? Mechanizmy asocjacji

Małgorzata Marszałek 1
1 - Instytut Biofizyki, Katedra Biofizyki Ogólnej, Zakład Biofizyki Medycznej, Uniwersytet Łódzki
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 653-671
ICID: 1059549
Article type: Review article
 
 
Zarówno wynik badań epidemiologicznych, jak i wyniki licznych prac z zakresu patofizjologii
wskazują na podobieństwo i na związek dwóch amyloidoz – cukrzycy typu 2 (diabetes mellitus
type 2 – DM2, non-insulin dependent diabetes mellitus – NIDDM) i choroby Alzheimera (Alzheimer’s
disease – AD). Insulinooporność, postępująca neurodegeneracja i rozwój zespołów
otępiennych oraz to, że w przebiegu obu chorób, w trzustce i w mózgu, obserwuje się gromadzenie
depozytów fibrylujących białek w postaci złogów amyloidowych nie wyczerpują listy
cech wspólnych dla tych chorób. Wydaje się, że w przebiegu cukrzycy i choroby Alzheimera
podobny jest także mechanizm cytotoksyczności fibrylujących białek. W obu narządach dotkniętych
procesem chorobowym, uszkodzenie komórek obserwowane jest zanim pojawią się
depozyty w postaci fibryli. Wskazuje to na patogenetyczną rolę podobnych, cytotoksycznych
form prefibrylalnych, tzw. intermediatów helikalnych w przypadku obu chorób. Wyniki kolejnych
prac wskazują na podobieństwo licznych szlaków regulujących i zaangażowanych w ten
proces. Odnaleziono także wspólny dla obu peptydów receptor AMY3. Coraz częściej pojawia
się zatem pytanie o to: czy cukrzyca to choroba Alzheimera trzustki, a choroba Alzheimera
to insulinooporna postać cukrzycy, rozwijająca się w obrębie mózgu. W pracy podjęto próbę
przedstawienia aktualnego stanu badań w tym obszarze.
DOI: 10.5604/17322693.1059549
PMID 24018430 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     amyloidoses [0 powiązanych rekordów]
     fibrillation [6 powiązanych rekordów]
     Aβ peptide [0 powiązanych rekordów]
     amylin [5 powiązanych rekordów]
     Alzheimer Disease [127 powiązanych rekordów]
     diabetes mellitus type 2 [58 powiązanych rekordów]