Neuropeptydy Y, YY i PP oraz ich znaczenie kliniczne

Mariola Śliwińska-Mossoń 1, Katarzyna Borowiecka 1, Halina Milnerowicz 1
1 - Katedra i Zakład Biomedycznych Analiz Środowiskowych, Wydział Farmaceutyczny Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 631-636
ICID: 1058890
Article type: Review article
 
 
Neuropeptydy są białkowymi molekułami należącymi do klasy informatorów zarówno dla
ośrodkowego, jak i obwodowego układu nerwowego. Biorąc pod uwagę budowę i pochodzenie
ewolucyjne, neuropeptyd Y (NPY) należy do tej samej rodziny peptydów co peptyd YY (PYY)
oraz polipeptyd trzustkowy (PP). Odkryto go stosunkowo niedawno, jednak wiedza na ich
temat jest wciąż pogłębiana. Są to 36-aminokwasowe peptydy działające poprzez sprzężone
z białkami G receptory Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 oraz Y6. Zróżnicowana budowa C-końca peptydu
oraz wiązanie się białek z odpowiednimi receptorami wpływają na ich aktywność biologiczną
i na fizjologiczne oddziaływanie na układ pokarmowy, naczynia krwionośne, a także na ośrodek
głodu i sytości w podwzgórzu. Peptydy mają właściwości anorektyczne, regulują apetyt
i przyjmowanie pokarmu głównie poprzez oś mózgowo-jelitową i podwzgórze. Substancje te
stanowią ważny potencjalny cel działania nowych leków w długofalowym leczeniu i zapobieganiu
otyłości. Ponadto neuropeptyd Y wpływa na wiele procesów zależnych od ośrodkowego
układu nerwowego: modyfikuje spożycie etanolu, wpływa na rytmy okołodobowe, procesy
pamięciowe, zachowania lękowe. Obwodowo NPY wpływa na skurcz mięśniówki gładkiej naczyń
krwionośnych, ciśnienie tętnicze oraz procesy aterogenne. Prowadzone wnikliwe badania mają
określić rolę oraz udział poszczególnych neuropeptydów w rozwoju chorób trzustki i całego
przewodu pokarmowego, układu krwionośnego, a także wykorzystać je w diagnostyce.
DOI: 10.5604/17322693.1058890
PMID 24018426 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Obesity [1439 powiązanych rekordów]
     receptors [22 powiązanych rekordów]
     Pancreatic Polypeptide [1 powiązanych rekordów]
     YY [1 powiązanych rekordów]
     neuropeptides Y [0 powiązanych rekordów]