Pies jako model do badań porównawczych nad ludzkimi chłoniakami i białaczkami 

Aleksandra Pawlak 1, Bożena Obmińska-Mrukowicz 1, Andrzej Rapak 2
1 - Zakład Farmakologii i Toksykologii, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
2 - Laboratorium Immunobiologii Molekularnej Nowotworów, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 471-480
ICID: 1050411
Article type: Review article
 
 
Pies towarzyszy człowiekowi od tysięcy lat, dzieli z nim środowisko życia i narażony jest na działanie tych samych, co człowiek czynników środowiskowych, takich jak: zanieczyszczenie powietrza, dym nikotynowy czy różnego rodzaju związki chemiczne. Otoczenie psa odpowiednią opieką weterynaryjną doprowadziło do znacznego wydłużenia czasu życia psów oraz pozwoliło na diagnozowanie i leczenie coraz większej liczby różnych chorób. Spośród wszystkich chorób występujących u psów w dzisiejszych czasach jedną z głównych przyczyn śmiertelności, obok chorób zakaźnych, są choroby nowotworowe, z których rozrosty limfoproliferacyjne stanowią nawet 30%. Niektóre z nich, takie jak chłoniaki nieziarnicze (non-Hodgkin lymphoma - NHL) czy białaczki limfocytarne wykazują znaczne podobieństwo w zakresie etiologii, patogenezy i odpowiedzi na leczenie do analogicznych chorób występujących u ludzi. Dodatkowo występowanie wspólnych cech anatomicznych i fizjologicznych u ludzi i psów spowodowało, że pies stał się użytecznym modelem w badaniach nad nowymi lekami i metodami leczenia dla ludzi. Badania nad psimi nowotworami układu limfatycznego ograniczone były brakiem stabilnych i dobrze scharakteryzowanych linii komórkowych, dlatego uzyskane ostatnio psie linie komórkowe chłoniaków NHL mogą się stać cennym modelem. Ustalenie ich wrażliwości na działanie różnych czynników antyproliferacyjnych powinno pozwolić na utworzenie bazy danych, umożliwiającej później na postawienie szybkiej i trafnej diagnozy oraz na wybór odpowiedniego leczenia. Dzięki współpracy ludzkich i weterynaryjnych onkologów możliwe stało się wykorzystanie psa jako modelu do badań nad niektórymi typami nowotworów stanowiącymi
wyzwanie dla współczesnej medycyny.
DOI: 10.5604/17322693.1050411
PMID 23752599 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     chłoniaki [1 powiązanych rekordów]
     nowotwory psów [0 powiązanych rekordów]
     comparative oncology [0 powiązanych rekordów]
     anticancer therapy [13 powiązanych rekordów]
     Lymphoma [213 powiązanych rekordów]
     Leukemia [253 powiązanych rekordów]
     canine cancers [0 powiązanych rekordów]