Rola mikrośrodowiska nowotworowego w powstaniu i progresji czerniaka skóry

Magdalena Olbryt 1
1 - Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów, Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 413-432
ICID: 1049286
Article type: Review article
 
 
Czerniak jest nowotworem rozwijającym się z komórek barwnikowych umiejscowionych w skórze, w rzadszych przypadkach w oku oraz błonach śluzowych. Należy do grupy najbardziej agresywnych nowotworów, opornych na standardowe leczenie onkologiczne. Rozwija się głównie pod wpływem promieniowania UV. Około 10% przypadków ma podłoże dziedziczne. Główną przyczyną transformacji nowotworowej melanocytów są mutacje w genach kodujących białka regulujące proliferację, wzrost, cykl komórkowy oraz śmierć komórki. Jakkolwiek utrwalone zmiany w DNA melanocytów są podstawą powstawania czerniaka, coraz lepiej poznawana jest rola tzw. mikrośrodowiska skóry. Prawidłowe komórki skóry, czyli keratynocyty, fibroblasty, komórki śródbłonkowe oraz komórki układu odpornościowego wraz z melanocytami tworzą mikrośrodowisko. Jego zachwiana homeostaza może sprzyjać rozwojowi czerniaka. Proces transformacji jest zapoczątkowany przez zaburzenie kontaktu keratynocytów i melanocytów. W dalszym etapie miofibroblasty stymulują proliferację komórek czerniaka oraz ich inwazyjny charakter. Promują również proces angiogenezy oraz zjawisko immunosupresji. Podobną rolę odgrywają makrofagi, które dodatkowo tworząc z komórkami czerniaka komórki hybrydowe nadają im bardziej agresywny fenotyp. Niezbędne w procesie rozsiewu są również komórki śródbłonkowe współtworzące nowe naczynia krwionośne. Powyższym procesom sprzyja niskie ciśnienie parcjalne tlenu w skórze, pogłębiające się w miarę rozwoju nowotworu. Niewykluczone, że sprzyjające rozwojowi czerniaka mikrośrodowisko jest jednym z czynników warunkujących jego niezwykle agresywny wzrost.
DOI: 10.5604/17322693.1049286
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     skin melanoma [1 powiązanych rekordów]
     tumor microenvironment [9 powiązanych rekordów]
     hypoxia [124 powiązanych rekordów]
     mikrośrodowisko nowotworowe [0 powiązanych rekordów]