Białka powierzchniowe bakterii z rodzaju Bifidobacterium

Ewa Dylus 1, Barbara Buda 1, Sabina Górska-Frączek 1, Ewa Brzozowska 1, Andrzej Gamian 1
1 - Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda, Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 402-412
ICID: 1049285
Article type: Review article
 
 
Poznanie korzystnego działania bakterii probiotycznych z rodzaju Bifidobacterium w przewodzie pokarmowym człowieka, wciąż stanowią interesujący przedmiot badań. Dotychczas potwierdzono aktywność tych drobnoustrojów w pobudzaniu układu immunologicznego gospodarza, stymulacji apoptozy komórek nowotworowych, poprawy perystaltyki jelit, łagodzenia objawów nietolerancji laktozy, zdolności obniżania poziomu cholesterolu, zapobieganiu i leczeniu biegunek oraz syndromu jelita drażliwego, łagodzenia alergii czy atopowego zapalenia skóry, utrzymywania homeostazy jelitowej, stymulacji rozwoju prawidłowej mikroflory jelitowej u niemowląt. Mnogość właściwości terapeutycznych skłania badaczy do podejmowania działań mających na celu sprawdzenie możliwości wykorzystania potencjału tych bakterii w profilaktyce i leczeniu innych schorzeń, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów czy depresja. Chociaż wiadomo, że ich dobroczynny wpływ jest wynikiem zasiedlania śluzówki jelit przez te bakterie, nie zidentyfikowano jednoznacznie elementów komórek odpowiedzialnych za kolonizowanie nabłonka jelitowego. Oprócz korzystnych skutków podawania probiotyków, zaobserwowano także skutki negatywne mogące wywołać m.in. sepsę. Z tego względu badania naukowców zostały ukierunkowane na zidentyfikowanie konkretnych elementów komórek bakterii z rodzaju Bifidobacterium odpowiedzialnych za działanie probiotyczne. Obecnie uwaga badaczy skupia się na zidentyfikowaniu, otrzymaniu oraz ocenie właściwości białek powierzchniowych, które prawdopodobnie są zaangażowane w adhezję komórek bakteryjnych do nabłonka jelitowego, sprzyjając jego kolonizacji. W pracy omówiono aktualną wiedzę na temat białek powierzchniowych bakterii z rodzaju Bifidobacterium. Przedstawiono sposoby transportu i kotwiczenia białek u bakterii Gram-dodatnich, budowę ich ściany warunkującą sposoby transportu i wiązania białek oraz krótką charakterystykę rodzaju Bifidobacterium.
DOI: 10.5604/17322693.1049285
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Bifidobacterium [34 powiązanych rekordów]
     Probiotic [67 powiązanych rekordów]
     Proteins [256 powiązanych rekordów]
     gut microflora [2 powiązanych rekordów]
     immunological stimulation [0 powiązanych rekordów]
     probiotyk [5 powiązanych rekordów]
     białka [6 powiązanych rekordów]
     mikroflora jelitowa [6 powiązanych rekordów]