Nieswoiste mechanizmy odpornościowe w zakażeniach dolnego odcinka żeńskich narządów płciowych 

Karolina Paulina Gregorczyk 1, Małgorzata Krzyżowska 1
1 - Zakład Immunologii, Katedra Nauk Przedklinicznych Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 388-401
ICID: 1048816
Article type: Review article
 
 
Dolny odcinek żeńskich narządów płciowych jest miejscem kontaktu ze środowiskiem zewnętrznymi w przeciwieństwie do wyżej położonych struktur, nie jest sterylny. Istnieje wiele mechanizmów odpowiedzi nieswoistej, zapewniających obronę dolnych dróg rodnych przed patogenami z jednoczesnym zachowaniem komensalnej flory bakteryjnej. Odpowiedź nieswoista w dolnym odcinku narządu rozrodczego podlega regulacji hormonalnej, w sposób zależny od fazy cyklu menstruacyjnego, podobnie jak przebudowa nabłonka błony śluzowej pochwy, w której aktywnie uczestniczą neutrofile, będące najliczniejszymi leukocytami w dolnych drogach rodnych. Narażone na ciągły kontakt ze środowiskiem zewnętrznym komórki nabłonkowe pełnią funkcję bariery fizycznej dla czynników zakaźnych, jednocześnie zawierają na swojej powierzchni cząsteczki MHC klasy I i II oraz receptory rozpoznające wzorce patogenów. Komórki nabłonka stanowią również źródło wielu cytokin i chemokin, co umożliwia migrację komórek wrodzonego układu odpornościowego: neutrofilów, makrofagów, komórek dendrytycznych, czy komórek NK. Oprócz komórek gospodarza, dużą rolę w odporności wrodzonej odgrywa mikroflora bakteryjna, która dzięki wytwarzaniu kwasu mlekowego i nadtlenku wodoru, utrudnia przeżycie potencjalnym patogenom. Zaburzenia składu mikroflory błony śluzowej pochwy prowadzą do bakteryjnego zakażenia pochwy i kandydozy. Zakażenia te, wraz z opryszczką narządów płciowych, zakażeniem HPV, zakażeniami chlamydiami, rzęsistkiem czy rzeżączką, zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia kolejnych chorób przenoszonych drogą płciową, w tym zakażenia HIV, co wynika z zaburzeń integralności błony śluzowej pochwy, ułatwiających penetrację tkanek przez patogeny oraz rozwój lokalnego stanu zapalnego.
DOI: 10.5604/17322693.1048816
PMID 23667098 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     wrodzony układ odporności [0 powiązanych rekordów]
     dolny odcinek żeńskich narządów płciowych [0 powiązanych rekordów]
     bacterial microflora [2 powiązanych rekordów]
     Toll-Like Receptors [146 powiązanych rekordów]
     Epithelial Cells [199 powiązanych rekordów]
     Neutrophils [166 powiązanych rekordów]
     innate immunity [29 powiązanych rekordów]
     lower female genital tract [0 powiązanych rekordów]