Charakterystyka subpopulacji limfocytów T

Paulina Niedźwiedzka-Rystwej 1, Beata Tokarz-Deptuła 1, Wiesław Deptuła 2
1 - Katedra Immunologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Szczeciński
2 - Katedra Mikrobiologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Szczeciński
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 371-379
ICID: 1048814
Article type: Review article
 
 
W pracy omówiono subpopulacje limfocytów T, to jest komórek pomocniczych, cytotoksycznych, regulatorowych, pamięci i innych oraz odmian tych limfocytów. Obecnie wśród komórek T-pomocniczych wyodrębnia się: limfocyty Th0, Th1, Th2, Th9, Th17, Th22, TFH oraz nTh2, wśród limfocytów T-cytotoksycznych komórki Tc, a ze względu m.in. na pełnione funkcje należy zaliczyć komórki NKT, Tγδ i T CD8αα (IEL), w tym nIEL i iIEL, limfocytów T-regulatorowych: limfocyty nTreg, iTreg, TR1, iTR35, limfocyty T CD8, w tym CD8+CD122+ i CD8+CD28- oraz T CD11c+CD8+. Natomiast wśród limfocytów T-pamięci: komórki Tcm oraz Tem, a wśród limfocytów T innych wyodrębnia się komórki: Tn, w tym T αβ CD4+ i T αβ CD8+ oraz limfocyty T wykończone/zmęczone i anergiczne.
DOI: 10.5604/17322693.1048814
PMID 23667096 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     subpopulacje [1 powiązanych rekordów]
     limfocyty T [17 powiązanych rekordów]
     subpopulations [2 powiązanych rekordów]
     T lymphocytes [30 powiązanych rekordów]