Autofagia i białko BNIP3 w nowotworach

Ewelina Świderek 1, Leon Strządała 1
1 - Laboratorium Immunobiologii Molekularnej Nowotworów Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 363-370
ICID: 1048712
Article type: Review article
 
 
Autofagia jest procesem niezbędnym do utrzymania homeostazy komórek w warunkach fizjologicznych, a także pod wpływem czynników stresowych, np. niedoboru składników odżywczych lub tlenu. Autofagia odgrywa także istotną rolę w procesie nowotworzenia, z jednej strony zapobiegając transformacji nowotworowej komórek, z drugiej zaś zapewniając komórkom nowotworowym możliwość adaptacji do niekorzystnych warunków oraz zwiększonego zapotrzebowania na glukozę, wspomagając utrzymanie metabolizmu komórkowego oraz przyspieszając wzrost guzów nowotworowych. Dotyczy to między innymi komórek transformowanych onkogenem Ras. W świetle ostatnich badań, BNIP3 wyłania się jako jedno z kluczowych białek w procesie autofagii. Białko to, choć zaliczane do grupy proapoptotycznych białek BOP (BH3-only proteins), wykazuje słabą aktywność proapoptotyczną, ma jednak zdolność indukcji bądź stymulacji autofagii oraz jej swoistej odmiany - mitofagii. W pracy omówiono rolę białka BNIP3 w autofagii, a także znaczenie tego procesu w progresji choroby nowotworowej. W sposób szczególny natomiast zwrócono uwagę na powiązanie pomiędzy autofagią a ekspresją BNIP3 indukowanymi pod wpływem aktywacji onkogenu Ras.
DOI: 10.5604/17322693.1048712
PMID 23667095 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     nowotwory [73 powiązanych rekordów]
     mitofagia [0 powiązanych rekordów]
     autofagia [4 powiązanych rekordów]
     BNIP3 [2 powiązanych rekordów]
     cancer [736 powiązanych rekordów]
     mitophagy [0 powiązanych rekordów]
     Autophagy [66 powiązanych rekordów]
     BNIP3 [2 powiązanych rekordów]