Limfocele – powikłanie urologiczne po przeszczepie nerki 

Wojciech Krajewski 1, Radosław Piszczek 1, Wacław Weyde 2, Zbigniew Rybak 3, Janusz Dembowski 1
1 - Katedra i Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
2 - Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu; Wydział Lekarsko-Stomatologiczny Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
3 - Zakład Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 326-330
ICID: 1046281
Article type: Review article
 
 
Przeszczep nerki jest najlepszą metodą leczenia nerkozastępczego, zapewniającą pacjentom
dłuższe przeżycia i lepszą jakość życia. Na wynik leczenia przeszczepianiem nerki wpływa występowanie powikłań, w tym urologicznych. Jednym z najczęściej występujących jest limfocele.
Większość pojawia się podczas kilku tygodni po zabiegu transplantacji, zdarzają się jednak przypadki występowania limfocele w późniejszej obserwacji. Przeważnie nie dają objawów klinicznych i są wykrywane przypadkowo. Jednak gdy limfocele ma duże rozmiary może uciskać na przeszczepioną nerkę, moczowód, pęcherz moczowy lub okoliczne naczynia i pogarszać funkcję przeszczepionego narządu, powodować obrzęk kończyny oraz zakrzepicę naczyń biodrowych. Do powikłań limfocele należą też zakażenia. Przyczyną jego powstania jest gromadzenie się chłonki pochodzącej z uszkodzonych naczyń limfatycznych otaczających naczynia biodrowe lub z naczyń limfatycznych przeszczepianej nerki. Czynnikami predysponującymi są stosowane leczenie immunosupresyjne, w tym inhibitory mTOR, pochodne kwasu mykofenolowego oraz wysokie dawki glikokortykosteroidów. Wystąpieniu limfocele sprzyjają również otyłość, cukrzyca, zaawansowany wiek biorcy, długi czas ciepłego niedokrwienia, epizody ostrego odrzucania i opóźnienie podjęcia funkcji przez przeszczepioną nerkę. Autorzy opisują dostępne obecnie metody leczenia, w tym aspirację i drenaż przezskórny z i bez sklerotyzacji, drenaż z zastosowaniem cewnika Tenckhoffa, a także fenestrację laparoskopową i otwartą. Obecnie za najefektywniejszą, ale także najbezpieczniejszą uważana jest fenestracja laparoskopowa, chociaż istnieją sytuacje kliniczne, w których konieczny jest otwarty zabieg operacyjny.
DOI: 10.5604/17322693.1046281
PMID 23619232 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     renal transplantation [116 powiązanych rekordów]
     Lymphocele [3 powiązanych rekordów]
     przeszczepianie nerek [4 powiązanych rekordów]
     limfocele [0 powiązanych rekordów]