Zaburzenia kontroli nerwowej przewodu pokarmowego i ból trzewny w nieswoistych chorobach zapalnych jelit 

Katarzyna Ciesielczyk 1, Piotr J. Thor 1
1 - Katedra Patofizjologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 304-314
ICID: 1044747
Article type: Review article
 
 
Nieswoiste zapalne choroby jelit (NZJ) są chorobami przewlekłymi o złożonej etiologii obejmującej czynniki środowiska, predyspozycje genetyczne, dysbiozę mikroflory oraz nieprawidłowości odpowiedzi immunologicznej. W przebiegu choroby Leśniowskiego-Crohna oraz wrzodziejącego zapalenia jelita grubego obserwujemy zaburzenia czynności wydzielniczej i motoryki przewodu pokarmowego oraz czucia trzewnego; towarzyszą im także powikłania jelitowe i pozajelitowe. Ogólnoustrojowa reakcja zapalna zaburza kontrolę neurologiczną osi mózgowo-jelitowej, która moduluje współdziałanie autonomicznego układu nerwowego (AUN) z jelitowym układem nerwowym (ENS) oraz układem immunologicznym jelita (GALT). W przewlekłym stanie zapalnym neuropatia jelitowa upośledza perystaltykę i sekrecję jelitową oraz jest przyczyną przykrych dolegliwości dla pacjenta. Mediatory zapalenia pobudzają receptory bólowe, a wzmożona aktywacja układu nocyceptywnego generuje nadwrażliwość trzewną przez sensytyzację ośrodkową i obwodową. Ból trzewny ma charakter przewlekły i negatywnie wpływa na przebieg choroby i na jakość życia pacjenta. Rosnąca wiedza na temat dysfunkcji kontroli neurologicznej jelita oraz nieprawidłowości odpowiedzi immunologicznej umożliwi planowanie prawidłowego leczenia nieswoistych chorób zapalnych jelit.
DOI: 10.5604/17322693.1044747
PMID 23619229 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     nadwrażliwość trzewna [1 powiązanych rekordów]
     nieswoiste choroby zapalne jelit [15 powiązanych rekordów]
     visceral hypersensitivity [1 powiązanych rekordów]
     Pain [755 powiązanych rekordów]
     inflammatory bowel disease [150 powiązanych rekordów]