Mechanizmy oporności drożdży na stres środowiskowy 

Agata Piecuch 1, Ewa Obłąk 1
1 - Instytut Genetyki i Mikrobiologii, Uniwersytet Wrocławski
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 238-254
ICID: 1043394
Article type: Review article
 
 
Zmiany warunków środowiska stanowią dla komórek drożdży stres. Aby się przed nim obronić komórki wykształciły mechanizmy tolerancji na stres, które uaktywniają się pod wpływem bodźca stresowego. W koordynacji ekspresji genów odpowiedzi na stres biorą udział różne czynniki transkrypcyjne. Czynniki transkrypcyjne Msn2/4p regulują ekspresję genów tzw. ogólnej odpowiedzi na stres. W obronę przed szokiem termicznym zaangażowane są białka Hsp, kontrolowane przez czynnik Hsf1p. Szok osmotyczny indukuje kaskadę kinaz MAP (HOG), natomiast odpowiedź na stres oksydacyjny wymaga kontroli przez sieć YAP. Oporność na fungicydy uwarunkowana jest głównie aktywnością transporterów błonowych i zmianami w obrębie struktury błony komórkowej. 
DOI: 10.5604/17322693.1043394
PMID 23619223 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     stres [107 powiązanych rekordów]
     Saccharomyces cerevisiae [177 powiązanych rekordów]
     Stress [801 powiązanych rekordów]
     resistance [271 powiązanych rekordów]