Regulacja odpowiedzi zapalnej zależnej od receptorów Toll-podobnych* 

Ewa Kowalczyk 1, Jakub Siednienko 1, Janusz Matuszyk 1
1 - Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 201-213
ICID: 1042228
Article type: Review article
 
 
Receptory Toll-podobne (TLR) należą do jednych z najważniejszych elementów wrodzonej odpowiedzi odpornościowej. Rozpoznając czynniki chorobotwórcze przekazują sygnał do wnętrza komórki, który uruchamia procesy mające na celu usunięcie patogenu z organizmu. W związku z naturą odpowiedzi na czynnik chorobotwórczy istnieje potrzeba jej ścisłej regulacji, ponieważ zaburzenia w przebiegu procesu zapalnego prowadzą do chorób autoimmunologicznych i karcynogenezy. Kaskada sygnałowa inicjowana przez aktywowany TLR jest wieloetapowa i bardzo złożona. Angażuje wiele białek adaptorowych, kinaz białkowych i efektorowych czynników transkrypcyjnych. Stwarza to możliwość regulacji tego procesu na wielu etapach. Modulacja przekazania sygnału może się odbywać poprzez zmianę ekspresji TLR, ingerencję skróconych białek adaptorowych zaangażowanych w kaskadę, czy też enzymów modyfikujących te białka. W pracy skupiono się na endogennych czynnikach wpływających na odpowiedź zależną od TLR oraz omówiono elementy farmakologicznej regulacji procesu zapalnego związanego z pierwotną odpowiedzią odpornościową. 
DOI: 10.5604/17322693.1042228
PMID 23619219 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     regulation of the inflammatory response [0 powiązanych rekordów]
     Toll-Like Receptors [146 powiązanych rekordów]
     regulacja odpowiedzi zapalnej [0 powiązanych rekordów]
     TLR [4 powiązanych rekordów]
     receptory Toll – podobne [0 powiązanych rekordów]