Związki komórek NK z komórkami dendrytycznymi 

Aleksandra Bielawska-Pohl 1, Elżbieta Pajtasz-Piasecka 2, Danuta Duś 3
1 - Laboratorium Glikobiologii i Oddziaływań Międzykomórkowych Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. L. Hirszfelda we Wrocławiu
2 - Laboratorium Doświadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. L. Hirszfelda we Wrocławiu
3 - rium Glikobiologii i Oddziaływań Międzykomórkowych Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. L. Hirszfelda we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 192-200
ICID: 1040434
Article type: Review article
 
 
Komórki dendrytyczne (dendritic cells – DC) znane są głównie ze zdolności do prezentacji antygenów limfocytom T oraz udziału w polaryzacji odpowiedzi immunologicznej. Niedawne badania ujawniły jednak ich inne funkcje – immunoregulacyjne i cytotoksyczne. Z kolei komórki NK (natural killer cells – NK), uważane dotychczas za jednorodną populację limfocytów zdolnych do nieswoistego rozpoznawania i niszczenia zmienionych komórek, okazały się również zdolne do pełnienia funkcji regulatorowych. Dodatkowo, efektywność obu tych rodzajów komórek – NK i DC – zależy w znacznym stopniu od ich wzajemnych oddziaływań. Badania relacji między DC i NK umożliwiły poznanie wielu niekonwencjonalnych funkcji pełnionych przez te komórki. W wyniku tych badań pisano o możliwości istnienia populacji komórek dwutypowych będących „hybrydą” NK i DC. Ich wyróżnikami są: ekspresja powierzchniowych receptorów typowych dla komórek NK i DC, aktywność cytotoksyczna, wytwarzanie interferonów oraz zdolność do prezentacji antygenu po uprzedniej stymulacji. Nie udało się dotychczas wyjaśnić, czy za aktywności przypisywane danej populacji komórek dwutypowych odpowiedzialna jest rzeczywista dwufunkcyjność każdej z tych komórek.
Jednak mimo braku bezpośrednich dowodów, że ta sama komórka może wykazywać aktywność cytotoksyczną i jednocześnie skutecznie prezentować antygen, pojawiły się już pierwsze sugestie wykorzystania wygenerowanych ex vivo komórek dwutypowych w terapii przeciwnowotworowej. 
DOI: 10.5604/17322693.1040434
PMID 23619218 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     cytotoksyczne komórki dendrytyczne [0 powiązanych rekordów]
     limfocyty NK [0 powiązanych rekordów]
     komórki dendrytyczne [8 powiązanych rekordów]
     bitypic cells [0 powiązanych rekordów]
     NK cells presenting antigens [0 powiązanych rekordów]
     cytotoxic dendritic cells [0 powiązanych rekordów]
     NK cells [24 powiązanych rekordów]
     Dendritic Cells [86 powiązanych rekordów]