Biogeneza cząsteczek mikroRNA oraz ich znaczenie w powstawaniu i przebiegu wybranych zaburzeń hematologicznych 

Anna Grenda 1, Michał Budzyński 1, Agata A. Filip 1
1 - Zakład Genetyki Nowotworów z Pracownią Cytogenetyczną, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 174-185
ICID: 1038361
Article type: Review article
 
 
MikroRNA są grupą cząsteczek o długości około dwudziestu nukleotydów. Biorą one udział
w regulacji ekspresji genów głównie na poziomie potranskrypcyjnym. Możliwe jest to dzięki ich
komplementarności do regionów 3’UTR w mRNA. MikroRNA (miRNA) są bardzo istotne
dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania organizmu, ponieważ mają wpływ na przebieg
procesów, takich jak angiogeneza, apoptoza, kontrola cyklu komórkowego czy onkogeneza.
Na znaczenie tych cząsteczek wskazuje to, że ponad 30% genów ludzkich jest kontrolowanych
przez miRNA. Zakłócenia ekspresji miRNA mogą skutkować nieprawidłowościami w przebiegu
licznych procesów komórkowych. Takie zaburzenia obserwuje się m.in. w komórkach
nowotworowych, a sygnatury ekspresji miRNA są charakterystyczne dla poszczególnych typów
nowotworów. Sugeruje się zatem, że miRNA mogą służyć jako czynniki diagnostyczne i prognostyczne
w schorzeniach onkologicznych oraz hematoonkologicznych, w których zaburzona
ekspresja konkretnych miRNA może wskazywać na łagodny bądź agresywny przebieg choroby.
Istnieje również możliwość szacowania ogólnego czasu przeżycia czy czasu do rozpoczęcia leczenia
na podstawie profilu ekspresji miRNA. Dzięki poznaniu zmian w poziomach miRNA
u chorych z zaburzeniami hematologicznymi ułatwiony wydaje się wybór terapii i pojawia się
możliwość indywidualnego doboru leczenia. Ostatnie doniesienia świadczą o tym, że również
miRNA krążące w osoczu czy surowicy mogą dobrze charakteryzować poszczególne zaburzenia
hematoonkologiczne. Ma to potencjalnie duże znaczenie, biorąc pod uwagę dostępność materiału
do badań, a także ułatwienie procedur diagnostycznych i skrócenie czasu niezbędnego
do ich wykonania. 
DOI: 10.5604/17322693.1038361
PMID 23475494 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Gene Expression Regulation [1658 powiązanych rekordów]
     miRNA expression profile [0 powiązanych rekordów]
     microRNA [49 powiązanych rekordów]
     Leukemia [253 powiązanych rekordów]
     regulacja ekspresji genów [2 powiązanych rekordów]
     profil ekspresji miRNA [0 powiązanych rekordów]
     mikroRNA [2 powiązanych rekordów]