Rola siarkowodoru w fizjologii przewodu pokarmowego i w mechanizmie gastroprotekcji 

Marcin Magierowski 1, Katarzyna Jasnos 1, Sławomir Kwiecień 1, Tomasz Brzozowski 1
1 - Katedra Fizjologii Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 150-156
ICID: 1038356
Article type: Review article
 
 
Siarkowodór (H2S) jest powszechnie znanym toksycznym gazem o nieprzyjemnym zapachu. Jednak w organizmie człowieka jest zaliczany do gazowych przekaźników wewnątrzkomórkowych i uczestniczy zarówno w procesach fizjologicznych, jak i patologicznych. Opublikowane w ostatnich latach badania wykazały, iż H2S w zależności od stężenia ma działanie wzmacniające długoterminowe pobudzenie synaptyczne w centralnym systemie nerwowym, a także może wykazywać zarówno działanie prozapalne, jak i przeciwzapalne w obrębie śródbłonka naczyń krwionośnych. Ponadto H2S działa wazodylatacyjnie w obrębie układu naczyniowego, podobnie jak inne gazowe mediatory, np. tlenek węgla czy tlenek azotu. Obecnie podkreśla się potencjalną rolę H2S w fizjologii układu pokarmowego, a konkretnie w utrzymaniu integralności błony śluzowej żołądka i w mechanizmach gastroprotekcji, a także być może w protekcji pozostałych części górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Prowadzone w ostatnich latach badania przedkliniczne potwierdziły znaczenie H2S w mechanizmach obronnych wzmacniających barierę śluzówkową żołądka. Prekursor H2S, jakim jest L-cysteina oraz bezpośredni donor tego gazu – wodorosiarczek sodu (NaHS) w znacznym stopniu zmniejszają uszkodzenia błony śluzowej szczurzego żołądka wywołane etanolem. Korzystne działanie H2S wykazano również w dwunastnicy, gdzie związek ten zwiększa sekrecję ochronnych jonów wodorowęglanowych (HCO3-) zabezpieczających jelita przed uszkodzeniem spowodowanym nadmiarem kwaśnej treści żołądkowej. Mimo pojawiających się nowych danych świadczących o korzystnej roli jaką pełni H2S w układzie pokarmowym, jego przydatność i możliwości terapeutyczne w klinice pozostają nadal niewystarczająco udokumentowane i badania nad wykorzystaniem tego gazu w leczeniu zaburzeń, zwłaszcza górnego odcinka pokarmowego, podobnie jak w przypadku lepiej poznanych gazów, takich jak tlenek azotu i tlenek węgla, powinny być przedmiotem dalszych badań. 
DOI: 10.5604/17322693.1038356
PMID 23475491 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     wodorosiarczek sodu [0 powiązanych rekordów]
     siarkowodór [5 powiązanych rekordów]
     gastroprotection [7 powiązanych rekordów]
     Gastric Mucosa [29 powiązanych rekordów]
     Gastrointestinal tract [51 powiązanych rekordów]
     NaHS [1 powiązanych rekordów]
     L-cysteine [3 powiązanych rekordów]
     Hydrogen Sulfide [44 powiązanych rekordów]