Wpływ diety suplementowanej tyroksyną na wybrane wykładniki równowagi redox, morfologię wątroby i profil lipidowy szczurów poddanych działaniu doksorubicyny 

Agnieszka Korga 1, Jarosław Dudka 1, Franciszek Burdan 2, Lech Wronecki 3, Jadwiga Sierocinska-Sawa 4, Magdalena Iwan 1, Agnieszka Korobowicz-Markiewicz 5, Elżbieta Korobowicz 3
1 - Medical Biology Unit, Medical University of Lublin
2 - Department of Human Anatomy, Medical University of Lublin
3 - Department of Clinical Pathomorphology, Medical University of Lublin
4 - Laboratory of Histopathology, Public Clinical Hospital No. 1 in Lublin
5 - Department of Pulmonary Diseases and Pediatric Rheumatology, Medical University of Lublin
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 143-149
ICID: 1038355
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie: Cytotoksyczność doksorubicyny (DOX) – leku przeciwnowotworowego, jest w głównej mierze wynikiem generowania reaktywnych form tlenu (RFT). Niektóre z enzymów katalizujących tę reakcję, a także enzymów obrony antyoksydacyjnej są regulowane przez hormony jodotyroninowe. W związku z tym zmiany w statusie hormonów jodotyroninowych mogą mieć wpływ na zaburzenia równowagi redoks oraz równowagi procesów anabolicznych i katabolicznych wywołane działaniem doksorubicyny. Celem badań była ocena wpływu skojarzonego podawania DOX i tyroksyny (T4) na morfologię wątroby, markery stresu oksydacyjnego i gospodarki lipidowej we krwi.
Metody: Szczury otrzymywały doksorubicynę dootrzewnowo (1,5 mg/kg m.c.) przez dziesięć tygodni, jeden raz w tygodniu. Jednocześnie podawano tyroksynę (0,2 lub 2,0 mg/l) w wodzie do picia przez czternaście tygodni.
Wyniki: We wszystkich grupach badanych zwierząt stwierdzono wyższy poziom malonylodialdehydu (MDA). Jednocześnie u zwierząt, którym podawano DOX i T4 obserwowano mniejsze stężenie glutationu całkowitego w porównaniu do kontroli. Ocena morfologiczna wątroby nie wykazała oznak martwicy ani stłuszczenia. Stwierdzono natomiast zmniejszoną zawartość glikogenu w grupach DOX+T4 w porównaniu do grupy otrzymującej wyłącznie DOX. Równoczesne podawanie niższej dawki tyroksyny wraz z doksorubicyną wpłynęło na obniżenie stężenia triglicerydów (TG) oraz podwyższenie frakcji LDL cholesterolu.
Dyskusja: Suplementacja tyroksyny spowodowała zaburzenia równowagi redoks oraz stres oksydacyjny w wątrobie szczurów otrzymujących DOX. Badania wykazały normalizujący wpływ tyroksyny na obecność depozytów glikogenu, obserwowanych po podawaniu doksorubicyny. Poza niekorzystnym wpływem tyroksyny na poziom LDL u szczurów otrzymujących doksorubicynę, wykazano korzystne oddziaływanie mniejszej dawki tyroksyny na stężenie TG w surowicy. 
DOI: 10.5604/17322693.1038355
PMID 23475490 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     hepatotoksyczność [5 powiązanych rekordów]
     Hormony tarczycy [8 powiązanych rekordów]
     serum lipids [19 powiązanych rekordów]
     Oxidative Stress [1722 powiązanych rekordów]
     hepatotoxicity [110 powiązanych rekordów]
     Thyroid Hormones [72 powiązanych rekordów]
     Doxorubicin [88 powiązanych rekordów]