Bakteryjne topoizomerazy typu I – rola biologiczna i zastosowanie jako potencjalnych celów dla antybiotyków 

Marcin Szafran 1, Jolanta Zakrzewska-Czerwińska 2, Dagmara Jakimowicz 2
1 - Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii
2 - Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii; Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 130-142
ICID: 1038352
Article type: Review article
 
 
W komórce bakteryjnej chromosom występuje w postaci niezależnych topologicznie domen, których przestrzenna organizacja kontrolowana jest przez białka zwane topoizomerazami. Prawidłowa topologia chromosomu jest jednym z elementów warunkujących zachodzenie podstawowych procesów, takich jak replikacja, transkrypcja oraz rekombinacja materiału genetycznego. Dodatkowo, najnowsze badania wskazują na istotną rolę topologii chromosomu w przystosowaniu bakterii do zmieniających się warunków środowiskowych, a w przypadku szczepów patogennych jej związku z wirulencją. W ostatnich latach obserwuje się wzrost doniesień o pojawianiu się patogennych gatunków bakterii opornych na stosowane antybiotyki. Z tego względu poszukiwanie nowych leków wydaje się sprawą priorytetową w walce z patogenami. W pracy omówiono aktualny stan wiedzy na temat bakteryjnych topoizomeraz typu IA oraz ich potencjalne zastosowanie jako celów dla nowych związków antybakteryjnych. 
DOI: 10.5604/17322693.1038352
PMID 23475489 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     regulacja ekspresji genów [2 powiązanych rekordów]
     topologia chromosomu [0 powiązanych rekordów]
     antybiotyki [28 powiązanych rekordów]
     topoizomerazy IA [0 powiązanych rekordów]
     regulation of gene expression [3 powiązanych rekordów]
     chromosome topology [0 powiązanych rekordów]
     antibiotics [264 powiązanych rekordów]
     topoisomerases IA [0 powiązanych rekordów]