Mechanizmy działania bewacyzumabu, przeciwciała monoklonalnego anty-VEGF, na komórki przewlekłej białaczki limfocytowej

Jakub Bogusz 1, Agata Majchrzak 2, Aleksandra Mędra 2, Barbara Cebula-Obrzut 2, Tadeusz Robak 3, Piotr Smolewski 2
1 - Department of Experimental Hematology, Department of Hematology, Medical University of Lodz, Poland
2 - Department of Experimental Hematology, Medical University of Lodz, Poland
3 - Department of Hematology, Medical University of Lodz, Poland
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 107-118
ICID: 1038349
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie: Przewlekła białaczka limfocytowa (PBL) wciąż pozostaje chorobą nieuleczalną, dlatego wysiłki skierowane na opracowanie nowych strategii leczniczych są w pełni uzasadnione. Ważnym mechanizmem rozwoju nowotworów jest neoangiogeneza. Znany od kilku lat czynnik antyangiogenny, bewacyzumab (avastin - AVA), aktywny w niektórych nowotworach litych, jest wciąż stosunkowo słabo zbadany w PBL. Celem podjętych badań była ocena aktywności cytotoksycznej AVA w odniesieniu do komórek PBL, zarówno po zastosowaniu w monoterapii jak i w skojarzeniu z lekami rutynowo stosowanymi w tej chorobie.
Metody: Komórki izolowane od 60 chorych na PBL były inkubowane z AVA pojedynczo lub z przeciwciałami monoklonalnymi anty-CD20 (rytuksymab - RIT) i anty-CD52 (alemtuzumab - ALT), a także z kladrybiną (2-chlorodeoxyadenozyna - 2-CdA), fludarabiną (FA), mafosfamidem (MAF - aktywny biologicznie metabolit cyklofosfamidu) lub rapamycyną (RAPA). Cytotoksyczność badano za pomocą testu z jodkiem propydyny. Apoptozę oceniano za pomocą testów z Anneksyną V (Ann-V) oraz TUNEL. Ponadto badano spadek potencjału mitochondrialnego (DYm) oraz ekpresję białek regulujących apoptozę (Bax, Bak, Bid, Bad, Bcl-2, Mcl-2, XIAP, FLIP, Akt i Bcl-2-A1). Badania te wykonywano techniką cytometrii przepływowej.
Wyniki: W dawce 40 μg/ml, po 48 godzinach inkubacji, AVA indukował znaczącą cytotoksyczność w odniesieniu do komórek PBL. Lek ten indukował apoptozę poprzez aktywację kaspaz 3 i 9, ale nie kaspazy 8; zanotowano przy tym wyraźny spadek DYm. Inkubacja z AVA powodowała znamienny wzrost ekspresji Bak i Bad oraz obniżenie ekspresji białek Mcl-2 i Akt. Skojarzenie AVA z RIT, ALT lub RAPA znamiennie zwiększało cytotoksyczność w porównaniu do efektu poszczególnych leków stosowanych pojedynczo.
Dyskusja: Podsumowując, jest to pierwsze doniesienie wykazujące proapoptotyczną aktywność AVA w odniesieniu do komórek PBL. Skojarzenie AVA z RIT, ALT czy RAPA może być obiecującą strategią terapeutyczną, co wymaga jednak potwierdzenia w dalszych badaniach, w tym prowadzonych in vivo. 
DOI: 10.5604/17322693.1038349
PMID 23475487 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     angiogeneza [36 powiązanych rekordów]
     PBL [8 powiązanych rekordów]
     przewlekła białaczka limfocytowa [4 powiązanych rekordów]
     Apoptosis [2608 powiązanych rekordów]
     bevacizumab [46 powiązanych rekordów]
     angiogenesis [229 powiązanych rekordów]
     CLL [17 powiązanych rekordów]
     Chronic lymphocytic leukemia [54 powiązanych rekordów]