Inhibicja aktywności proteasomu jako nowa strategia w terapii i chemioprewencji nowotworów 

Michał Maliński 1, Michał Cichocki 1
1 - Katedra Biochemii Farmaceutycznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 90-106
ICID: 1035963
Article type: Review article
 
 
System ubikwityna-proteasom jest jednym z głównych szlaków selektywnie degradujących białka komórkowe i regulujących większość procesów kluczowych dla zachowania homeostazy komórki. Degradacji proteasomalnej ulegają między innymi białka odpowiadające za transdukcję sygnału oraz regulację metabolizmu, cyklu komórkowego i apoptozy. Inhibicja systemu ubikwityna-proteasom powoduje zahamowanie proliferacji komórek i indukcję apoptozy, szczególnie w komórkach nowotworowych, przez co jest obiecującą strategią terapii nowotworów, potwierdzoną przez wyniki badań klinicznych. Niniejszy artykuł podsumowuje badania nad dotychczas poznanymi inhibitorami proteasomu, różniącymi się budową chemiczną i mechanizmem działania, ze szczególnym naciskiem na ich wpływ na zjawiska wewnątrzkomórkowe związane z apoptozą i regulacją cyklu komórkowego. 
DOI: 10.5604/17322693.1035963
PMID 23475486 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     indukcja apoptozy [0 powiązanych rekordów]
     chemioprewencja [4 powiązanych rekordów]
     chemioterapia nowotworów [2 powiązanych rekordów]
     inhibicja proteasomu [0 powiązanych rekordów]
     induction of apoptosis [0 powiązanych rekordów]
     Chemoprevention [116 powiązanych rekordów]
     cancer chemotherapy [3 powiązanych rekordów]
     proteasome inhibition [1 powiązanych rekordów]