Endoglina jako cel terapii przeciwnowotworowej* 

Magdalena Jarosz 1, Stanisław Szala 1
1 - Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów, Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 79-89
ICID: 1034142
Article type: Review article
 
 
Naczynia krwionośne mają istotny wpływ na wzrost nowotworów. Zahamowanie proliferacji komórek śródbłonkowych naczyń przez leki antyangiogenne prowadzi do zahamowania wzrostu guzów pierwotnych i przerzutów. W czasie długotrwałej terapii komórki śródbłonkowe mogą się stać jednak oporne na działanie tych leków. Nowe rozwiązania terapeutyczne powinny zatem uwzględniać niekorzystne zjawisko takiej oporności. Jednym z rozwiązań, w którym nie powinno pojawić się zjawisko oporności, może być indukcja odpowiedzi odpornościowej skierowanej przeciwko białkom swoistym dla komórek śródbłonkowych naczyń nowotworowych. Odpowiedź ta powinna łamać tolerancję immunologiczną wobec własnych antygenów i eliminować komórki śródbłonkowe naczyń nowotworowych przez aktywowane cytotoksyczne limfocyty T. Odpowiedź taką można uzyskać przeciwko endoglinie (CD105). Białko to występuje na proliferujących, aktywnych komórkach śródbłonkowych naczyń krwionośnych. Obecność tego białka w naczyniach guzów litych ma prognostyczne znaczenie w terapii przeciwnowotworowej. Endoglina pojawia się także m.in. w komórkach czerniaka, mięsaka Ewinga i raka prostaty. Wydaje się, że strategie terapeutyczne skierowane przeciwko endoglinie pozwalają ominąć kilka mechanizmów oporności na leki antyangiogenne. Proponowane przez nas rozwiązanie terapeutyczne: kombinacja strategii niszczącej nowotworowe naczynia krwionośne z immunoterapią może się okazać skutecznym rozwiązaniem terapeutycznym. 
DOI: 10.5604/17322693.1034142
PMID 23475485 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     mechanizmy oporności [1 powiązanych rekordów]
     Endoglina [1 powiązanych rekordów]
     Immunotherapy [492 powiązanych rekordów]
     mechanisms of resistance [2 powiązanych rekordów]
     antiangiogenic therapy [9 powiązanych rekordów]
     endoglin [10 powiązanych rekordów]