Udział białek Rho w regulacji postępu fazy G1 cyklu komórkowego 

Anna Klimaszewska-Wiśniewska 1, Jakub Marcin Nowak 1, Agnieszka Żuryń 1, Alina Grzanka 2
1 - Katedra i Zakład Histologii i Embriologii, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
2 - Katedra i Zakład Histologii i Embriologii, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Bydgoska Szkoła Wyższa
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 15-25
ICID: 1028766
Article type: Review article
 
 
Białka Rho to monomeryczne GTP-azy z nadrodziny Ras, których zasadniczą funkcją jest udział w regulacji struktury cytoszkieletu. W licznych badaniach wykazano, że zachowanie prawidłowej organizacji cytoszkieletu wymagane jest do realizacji postępu fazy G1 cyklu komórkowego, a także mitozy i cytokinezy. Białka Rho odgrywają również istotną rolę w sygnalizacji mitogennej, m.in. z wykorzystaniem szlaku MAPKs. Dlatego też GTP-azy Rho, a wśród nich RhoA, Rac1 i Cdc42, będące najlepiej poznanymi przedstawicielami opisywanej rodziny, uważane są za istotne modulatory progresji cyklu komórkowego. W pracy omówiono aktualny stan wiedzy na temat molekularnej natury szlaków sygnałowych GTP-az Rho, które są podstawowe dla wzrostu komórek, wpływając na ekspresję białkowych regulatorów fazy G1 oraz przejścia G1/S. 
DOI: 10.5604/17322693.1028766
PMID 23475479 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     P27kip1 [4 powiązanych rekordów]
     p21WAF1/CIP1 [1 powiązanych rekordów]
     cyclin E [5 powiązanych rekordów]
     Cyclin D [1 powiązanych rekordów]
     G1 Phase [86 powiązanych rekordów]
     Cell Cycle [561 powiązanych rekordów]
     Rho proteins [3 powiązanych rekordów]