Sprzężone dieny kwasu linolowego jako potencjalny czynnik prewencyjny w profilaktyce nowotworów piersi 

Agnieszka Białek 1, Andrzej Tokarz 1
1 - Zakład Bromatologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 6-14
ICID: 1028764
Article type: Review article
 
 
Nowotwory złośliwe są drugą z najczęstszych przyczyn zgonów w Polsce, zarówno wśród kobiet, jak i wśród mężczyzn, a rak piersi zajmuje wśród nich pierwsze miejsce spośród zachorowań diagnozowanych u kobiet. W 2008 r. rozpoznano go aż u 14 500 pacjentek. Jest on także drugą z najczęstszych przyczyną zgonów z powodu raka wśród kobiet w naszym kraju. Mimo iż etiologia tej choroby w większości przypadków nie jest znana, do czynników ryzyka zalicza się różnorodne czynniki żywieniowe. Zwłaszcza ilość tłuszczu spożywanego w diecie i stosunek ilościowy i jakościowy jego kwasów tłuszczowych mają podstawowe znaczenie. Wśród kwasów tłuszczowych, którym przypisywane jest duże znaczenie w modyfikowaniu ryzyka procesu nowotworzenia, wymieniane są sprzężone dieny kwasu linolowego (CLA). CLA, to grupa pozycyjnych i geometrycznych izomerów kwasu linolowego, zawierających w łańcuchu węglowym układ sprzężonych wiązań podwójnych. Ich głównym naturalnym źródłem jest mleko i produkty mleczarskie oraz mięso różnych gatunków zwierząt przeżuwających, w których w największych ilościach występuje kwas cis-9, trans-11 oktadekadienowy (tzw. kwas żwaczowy), stanowiący ponad 90% całkowitej puli CLA. Drugim istotnym izomerem jest kwas trans-10, cis-12 oktadekadienowy, który występuje oprócz kwasu żwaczowego w suplementach diety, zwykle w proporcji 1:1. Prowadzone badania wskazują na ich możliwe działanie prozdrowotne w: otyłości, miażdżycy, chorobach układu sercowo-naczyniowego, osteoporozie, cukrzycy, insulinooporności, stanach zapalnych i różnych typach nowotworów, zwłaszcza w nowotworach sutka. 
DOI: 10.5604/17322693.1028764
PMID 23475478 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     cancers [20 powiązanych rekordów]
     Conjugated linoleic acids [0 powiązanych rekordów]
     nowotwory [71 powiązanych rekordów]
     CLA [20 powiązanych rekordów]
     sprzężone dieny kwasu linolowego [0 powiązanych rekordów]