Analiza wpływu hormonalnej terapii zastępczej na poziom TNF-alfa w surowicy kobiet w wieku menopauzalnym 

Mansur Rahnama 1, Izabela Jamrogiewicz 1, Rafał Jamrogiewicz 1
1 - The Chair and Department of Oral Surgery, Medical University of Lublin, Poland
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 1006-1011
ICID: 1024788
Article type: Original article
 
 
Cel: Celem pracy było zbadanie i porównanie poziomu TNF-α w surowicy krwi kobiet w wieku menopauzalnym, leczonych i nieleczonych za pomocą hormonalnej terapii zastępczej (HTZ).
Projekt pracy: Badanie zaprojektowano w sposób umożliwiający sprawdzenie istnienia korelacji pomiędzy stężeniami tej cytokiny a gęstością mineralną kości (BMD).
Materiał/metody: Badania przeprowadzono w grupie 60 kobiet w okresie menopauzy, 30 nieleczonych (grupa kontrolna) i 30 leczonych HTZ (grupa badawcza). U połowy pacjentek menopauza została wywołana przez usunięcie jajników. Od pacjentek pobierano próbki krwi. Badania densytometryczne przeprowadzono na kościach kręgosłupa. Aby ocenić wyniki badania densytometrycznego dla każdej z pacjentek określono wartość wskaźnika T-score.
Wyniki: Indeks T-score w grupie kontrolnej osiągnął wartości poniżej (–2). Wyniki T-score w grupie badawczej były istotnie wyższe niż w grupie kontrolnej. Hormonalna terapia zastępcza stosowana u kobiet z grupy badawczej powodowała zmniejszenie stężenia TNF-α w surowicy, w porównaniu z grupą kontrolną.
Wnioski: Korzystny wpływ HTZ na tkankę kostną może być wywierany m.in. przez zmniejszenie stężenia TNF-α w surowicy. HTZ umożliwia utrzymanie stałej gęstości mineralnej kości, co prowadzi do prewencji rozwoju osteoporozy.
 
DOI: 10.5604/17322693.1024788
PMID 23687220 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Hormone Replacement Therapy [210 powiązanych rekordów]
     Menopause [478 powiązanych rekordów]
     Osteoporosis [728 powiązanych rekordów]
     TNF-alpha [21 powiązanych rekordów]