Zmiana elektropotencjałów w jamie ustnej po zastosowaniu impulsowego pola magnetycznego z zakresu ELF 

Piotr Skomro 1, Danuta Lietz-Kijak 1, Edward Kijak 2, Olga Bogdziewicz-Wałęsa 1, Krystyna Opalko 1
1 - Department of Propaedeutics in Dentistry, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland
2 - Department of Dental Prosthetics, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 991-995
ICID: 1023420
Article type: Review article
 
 
Pojawiające się w jamie ustnej elektropotencjały nie są obojętne, gdyż mogą wywoływać różne schorzenia oraz powodować występowanie subiektywnych nieprzyjemnych odczuć, których leczenie jest bardzo trudne. Celem badań była ocena elektropotencjałów w jamie ustnej u pacjentów użytkujących metalowe wypełnienia i uzupełnienia protetyczne po zastosowaniu impulsowego pola magnetycznego z zakresu ELF. Badania przeprowadzono u 84 pacjentów. Do zabiegów wykorzystano urządzenie Viofor JPS Classic, które generuje impulsowe pole magnetyczne o niskiej indukcji z zakresu ELF (Exremely Low Frequence). Średnie wartości elektropotencjałów w badaniu wstępnym były prawie takie same w obu grupach badanych i wynosiły odpowiednio 148,8 mV i 145,5 mV. Po kolejnych zabiegach polem ELF stwierdzono stały spadek średnich wartości elektropotencjałów. Spadek ten był istotny statystycznie. Natomiast w grupie kontrolnej średnie wartości elektropotencjałów charakteryzowały się tendencją wzrostową. Uzyskane istotne statystycznie zmniejszenie elektropotencjałów w jamie ustnej pacjentów użytkujących metalowe wypełnienia i uzupełnienia protetyczne, po zastosowaniu urządzenia Viofor JPS Classic, sugeruje wpływ impulsowego pola magnetycznego ELF na zahamowanie procesów elektrochemicznych oraz korozji dentystycznych stopów metali. 
DOI: 10.5604/17322693.1023420
PMID 23687218 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     zmienne pola magnetyczne ELF [0 powiązanych rekordów]
     elektrometalozy [0 powiązanych rekordów]
     elektropotencjały jamy ustnej [0 powiązanych rekordów]
     variable ELF magnetic fields [0 powiązanych rekordów]
     oral electrogalvanism [0 powiązanych rekordów]
     electric potentials in the oral cavity [0 powiązanych rekordów]