Potencjał antyoksydacyjny w transformowanych za pomocą Agrobacterium i nietransformowanych roślinach Physalis ixocarpa hodowanych in vitro i ex vitro 

Katarzyna Bergier 1, Elżbieta Kuźniak 1, Maria Skłodowska 1
1 - Department of Plant Physiology and Biochemistry, Faculty of Biology and Environmental Protection, University of Łódź, Poland
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 976-982
ICID: 1023086
Article type: Original article
 
 
 Wprowadzenie: Stres oksydacyjny jest zaangażowany w patogenezę wielu chorób przewlekłych, toteż wzrasta zainteresowanie naturalnymi antyoksydantami pochodzącymi z roślin w odniesieniu do ich potencjalnych korzyści zdrowotnych. Rośliny z rodzaju Physalis są bogate w metabolity wtórne i wykazują znaczny potencjał antyoksydacyjny. Postęp w badaniach nad transformacją genetyczną otworzył nowe możliwości w zwiększaniu produkcji metabolitów wtórnych w kulturach komórek i organów. Zregenerowane z korzeni transformowanych rośliny Physalis ixocarpa porównano z roślinami nietransformowanymi hodowanymi in vitro i ex vitro pod kątem potencjału antyoksydacyjnego.
Materiał/Metody: Całkowity potencjał antyoksydacyjny (TAC), całkowitą zawartość fenoli i askorbinianu mierzono w owocach, kwiatach, liściach i korzeniach P. ixocarpa odpowiednio, na zasadzie redukcji jonów żelaza (FRAP), z odczynnikiem Folin-Ciocalteu i metodą z 2,2’-dipyrydylem.
Wyniki/Dyskusja: Profil antyoksydacyjny wyznaczony na podstawie TAC, arkorbinian i fenole zależał od organu i warunków hodowli. Wydaje się, że całkowita zawartość fenoli, a nie poziom askorbinianu określają TAC w badanych ekstraktach. Wodne ekstrakty wykazywały mniejszą aktywność antyoksydacyjną w porównaniu do ekstraktów acetonowych, co wskazuje, że lipofilne antyoksydanty mają większy udział w całkowitym potencjale antyoksydacyjnym w tkankach roślin. Transformacja za pośrednictwem Agrobacterium zmieniała status antyoksydacyjny w odniesieniu do TAC, fenoli i askorbinianu, co było widoczne zarówno w roślinach hodowanych in vitro, jak i ex vitro.
DOI: 10.5604/17322693.1023086
PMID 23687216 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     fenole [1 powiązanych rekordów]
     askorbinian [0 powiązanych rekordów]
     całkowity potencjał antyoksydacyjn [0 powiązanych rekordów]
     Agrobacterium-Mediated Transformation [2 powiązanych rekordów]
     Phenols [51 powiązanych rekordów]
     ascorbate [7 powiązanych rekordów]
     antioxidant capacity [34 powiązanych rekordów]
     Physalis ixocarpa [0 powiązanych rekordów]