Rola proteolizy zewnątrzkomórkowej w plastyczności synaptycznej ośrodkowego układu nerwowego 

Klaudia Ziemiańska 1, Anna Konopka 2, Grzegorz M. Wilczyński 2
1 - Katedra i Zakład Histologii i Embriologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
2 - Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego, Polska Akademia Nauk w Warszawie
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 959-975
ICID: 1021851
Article type: Review article
 
 
W centralnym układzie nerwowym macierz zewnątrzkomórkowa (extracellular matrix - ECM) ma swoistą strukturę i skład białkowy. Dziś już wiadomo, że ECM nie tylko stanowi środowisko dla zanurzonych w niej komórek nerwowych i glejowych, ale także aktywnie modyfikuje ich funkcje. Ostatnie dwie dekady przyniosły wiele dowodów świadczących o istotnej roli proteolizy ECM w procesach plastyczności synaptycznej mózgu. Jak dotąd najwięcej danych zgromadzono o dwóch rodzinach proteaz: serynowych oraz metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej. Przedstawicielki obu grup są umiejscowione w obrębie synaps oraz wydzielane do przestrzeni zewnątrzkomórkowej w mechanizmie zależnym od aktywności neuronów, gdzie dokonują przebudowy lokalnego środowiska, a także zmieniają strukturę i funkcję synaps. Strukturalne zmiany wywoływane przez proteazy dotyczą kształtu, wielkości i liczby istniejących synaps, a także powstawania nowych połączeń synaptycznych. Natomiast zmiany czynnościowe to m.in. modyfikowanie czynności receptorów w części postsynaptycznej, a także wzmocnienie lub osłabienie wydzielania neuroprzekaźnika w części presynaptycznej. Niniejsze opracowanie podsumowuje dotychczas zgromadzoną wiedzę na temat roli proteolizy zewnątrzkomórkowej w zjawisku plastyczności zarówno fizjologicznej, leżącej u podstaw uczenia się i pamięci, jak i patologicznej, jak to się dzieje podczas epileptogenezy lub rozwijania się uzależnienia od substancji psychoaktywnych. 
DOI: 10.5604/17322693.1021851
PMID 23687215 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     MMP-2 [29 powiązanych rekordów]
     Matrix Metalloproteinases [50 powiązanych rekordów]
     neuropsin [0 powiązanych rekordów]
     Tissue Plasminogen Activator [31 powiązanych rekordów]
     serine proteases [2 powiązanych rekordów]
     synaptic plasticity [10 powiązanych rekordów]
     extracellular matrix (ECM) [1 powiązanych rekordów]
     synapse [8 powiązanych rekordów]