HMGB1 – rola w progresji i terapii przeciwnowotworowej 

Ryszard Smolarczyk 1, Tomasz Cichoń 1, Magdalena Jarosz 1, Stanisław Szala 1
1 - Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 913-920
ICID: 1021108
Article type: Review article
 
 
Białko HMGB1 jest ewolucyjnie konserwatywnym białkiem o bardzo szerokim zakresie działania. Głównymi receptorami białka HMGB1 są receptory RAGE i TLR znajdujące się na komórkach układu odpornościowego i komórkach śródbłonkowych. Choć szlaki sygnałowe obu grup receptorów są różne, to aktywują one w końcowym efekcie czynnik transkrypcyjny NF-κB, który aktywuje z kolei geny kodujące, m.in. białka adhezyjne, prozapalne cytokiny oraz czynniki proangiogenne. Wewnątrz komórki białko HMGB1 znajduje się głównie w jądrze komórkowym i bierze udział w replikacji, rekombinacji, transkrypcji i naprawie DNA. Po uwolnieniu do przestrzeni pozakomórkowej staje się cytokiną prozapalną. Cytokina ta stymuluje tworzenie nowych naczyń krwionośnych, zwiększa migrację komórek, aktywuje stan zapalny oraz proliferację komórek. Białko HMGB1 bierze także udział w regeneracji uszkodzonych tkanek, a także w stymulacji autofagii.
HMGB1 odgrywa rolę jako potencjalny cel w terapii przeciwnowotworowej. Wzrost ilości białka HMGB1 w komórkach nowotworowych, jak i w krwiobiegu obserwuje się u osób chorych na różnego rodzaju nowotwory. HMGB1 chroni komórki nowotworowe przed apoptozą, ma wpływ na stabilność telomerów. Białko HMGB1 stymuluje wiele białek biorących udział w proliferacji komórek nowotworowych, hamuje sygnały kontrolujące wzrost komórek, ma właściwości proangiogenne i prozapalne. Zahamowanie uwalniania tego białka czy zahamowanie jego aktywności z komórek podczas terapii przeciwnowotworowej wydaje się obiecującym podejściem terapeutycznym. Obecnie znanych jest wiele inhibitorów białka HMGB1, które mogą być użyte w terapii przeciwnowotworowej.
 
DOI: 10.5604/17322693.1021108
PMID 23175347 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     terapia przeciwnowotworowa [7 powiązanych rekordów]
     apoptoza [79 powiązanych rekordów]
     nekroza [2 powiązanych rekordów]
     anticancer therapy [13 powiązanych rekordów]
     Apoptosis [2607 powiązanych rekordów]
     Necrosis [796 powiązanych rekordów]
     HMGB1 [5 powiązanych rekordów]